Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Sonet XIV (Zmiażdż moje serce, Boże, jak zmurszałą ścianę...) - analiza i interpretacja

Utwór o incipicie „Zmiażdż moje serce, Boże, jak zmurszałą ścianę...” to Sonet XIV autorstwa Johna Donna – najsłynniejszego i najważniejszego przedstawiciela angielskiej poezji metafizycznej. Mamy tu do czynienia z przekładem współczesnym dokonanym przez znakomitego tłumacza i poetę - Stanisława Barańczaka. Utwór nie posiada budowy tradycyjnego sonetu, brak mu podziału na strofy. Zgadza się jedynie ilość... więcej