Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Listy do Marysieńki, list z 13 IX 1683 r. - omówienie

Listy do Marysieńki - wiadomości wstępne
Listy do Marysieńki powstawały w czasie rozstań Sobieskiego z ukochaną żoną, głównie w latach 1665-1683. Układają się one w kilka zespołów zależnych od przyczyny i czasu rozłąki, a także charakteru związku łączącego nadawcę z adresatką. Początkowy flirt przerodził się bowiem w głęboką miłość udokumentowaną z czasem zawarciem związku małżeńskiego.... więcej