Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Niepokój religijny i polityczny w Europie

W drugiej połowie XVI wieku panowały w Europie dwie sprzeczne koncepcje: tolerancja religijna i model monarchy absolutnego z jednej strony, oraz przywrócenie ideałów chrześcijańskich i model państwa poddanego Rzymowi – z drugiej. Pierwszy pogląd był dziełem francuskiego prawnika Jeana Bodina, drugi reprezentowali jezuici z Roberto Bellarmino na czele. Drugiej koncepcji patronowały hasła: un Dieu, une foi, une loi, un roi (franc. jeden... więcej

Tło historyczne polskiego baroku

Polska na arenie międzynarodowej
Sytuacja, w jakiej znalazła się w tej epoce Polska, nie była stabilna. Początkowa silna pozycja międzynarodowa Rzeczypospolitej została mocno zachwiana przez wojny kozackie, potop szwedzki, najazd moskiewski, napady tatarskie oraz zagrożenie tureckie. Lata 1648-1667 przyniosły przyczyny kryzysu, a od początku XVIII wieku wzrosło uzależnienie kraju od sąsiednich monarchii.

Sytuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej... więcejChronologia - najważniejsze wydarzenia epoki

Wydarzenia historyczne:
1545 – sobór trydencki
1600 – wojny polsko – szwedzkie
1609 – rokosz Zebrzydowskiego
1618 – wojna trzydziestoletnia
1621 – bitwa z Turkami pod Chocimiem
1635 – powstaje Akademia Francuska
1642 – wojna domowa w Anglii
1648 – powstanie Chmielnickiego
1651 – bitwa pod Beresteczkiem
1655 – potop szwedzki
1658 – wygnanie Arian z Polski
1665 – rokosz Lubomirskiego
1673... więcej