Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Zbigniew Morsztyn - notka o autorze

Zbigniew Morsztyn - daleki krewny Jana Andrzeja Morsztyna - we współczesnym literaturoznawstwie ceniony jest głównie jako autor Emblematów, zbioru 113 wierszy ikonicznych powstałych w latach 1658-80. Wspomniany utwór ma charakter religijny, został oparty na biblijnej Pieśni nad Pieśniami, wyzyskując jej alegoryczną wykładnię. Dzieło to dowodzi głębokiej religijności poety, jest rodzajem poetyckiej medytacji na temat miłości... więcejŻywot – sen i cień - analiza i interpretacja

Żywot – sen i cień to tłumaczenie wiersza Jana Pico della Mirandoli dokonane przez Zbigniewa Morsztyna. Poeta ma w swoim dorobku również przekłady innych wielkich, np. Horacego czy Persjusza. Wiersz podejmuje popularne w Baroku zagadnienie życia ludzkiego. Już tytuł wskazuje na dwie podstawowe metafory, które są aktualizowane w utworze: życie ludzkie jako sen i cień.

Utwór ma budowę stychiczną, składa się z dwudziestu... więcej