Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Józef Baka - życie i twórczość

Józef Baka urodził się 18 marca 1707 roku (inne źródła wskazują na rok 1706). Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej (herb Massalski), która od wieków zamieszkiwała Litwę. Niewiele wiadomo o życiu tego niezwykłego poety. W 1723 wstąpił do zakonu jezuitów, podjął studia na Akademii Wileńskiej. W roku 1735 został wyświęcona na księdza. Pracował w szkołach jezuickich oraz na Akademii Wileńskiej (retoryka) jako wykładowca. W 1773... więcejUwagi śmierci niechybnej - streszczenie

Uwagi śmierci niechybnej to zbiór dwudziestu dwóch wierszy, z których pierwszy został zatytułowany Do czytelnika i poprzedzony dwoma mottami, pierwszym z Listu do Hebrajczyków: „Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potym sąd” oraz drugim z Listu do Rzymian: „Śmierć królowała od Adama”. Utwór wstępny przywołuje znany średniowieczny motyw dance macabre (tańca śmierci). Zgodnie... więcejUwagi śmierci niechybnej - omówienie

Uwagi śmierci niechybnej to zbiór, który można nazwać wierszowanym cyklem kazań o bliskości śmierci oraz marności doczesnego życia. Język utworu świadczy o tym, że ich adresatem miał być człowiek z ludu.
(Baka) dbał o to, by koncept ukazujący znikomość świata był przede wszystkim zrozumiały, bo tylko wówczas może wstrząsnąć wyobraźnią, odwoływała się więc do codziennych doświadczeń, przysłów, potocznych formuł,...
więcejFenomen języka księdza Baki

Poezja księdza Baki na poziomie treści, przesłania, nie jest niczym niezwykłym, jego oryginalność widać dopiero na poziomie języka. Zaskakuje tu właściwie wszytko - dobór leksyki, rymy, wersyfikacja (wersy trój-, czterozgłoskowe kontrastują z poważnym tematem). Wypowiadaniu „Uwag” towarzyszy ciągła gra językowa, poeta posługuje się paranomazją oraz kalamburem. Dla wierszy Baki charakterystyczny jest swoisty pęd, czytelnik... więcej