Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
f) Skazańcy są pozbawieni możliwości kontaktu z rodziną, żyją w nieustannym strachu przed zapomnieniem.

g) Kobiety sprzedają swe ciała za kawałek chleba, są traktowane przedmiotowo, a ciąża jest dla nich sposobem na czasowe uwolnienie się od pracy.

h) Ci, którzy nie mogą już pracować, bezwolnie czekają na śmierć w „trupiarni”.

2. Hołd złożony człowiekowi – w powieści można odnaleźć przykłady postaw ludzi, którzy pomimo trudnych warunków życia, podjęli próby zachowania resztek człowieczeństwa:

a) Sposobem na zachowanie poczucia ludzkiej godności jest bunt wobec obozowej rzeczywistości i reżimu pracy (samookaleczenie Kostylewa jako wyraz sprzeciwu wobec systemu, który na podstawie fałszywych oskarżeń odebrał mu normalne życie).

b) Więźniowie starają się zawierać przyjaźnie, czasami zgłaszają się, aby pójść za innego skazańca na etap, odnajdują szczęście i prawdziwą miłość, zachowują pozory normalności chętnie uczestnicząc w seansach filmowych bądź też starają się być wobec siebie uprzejmi w dni wolne od pracy.

c) W sytuacjach kryzysowych potrafią zjednoczyć się – postawa Polaków, którzy podejmują głodówkę wbrew obozowemu regulaminowi, która ma na celu wyegzekwowanie na władzach obozu dotrzymanie warunków amnestii.

d) Starają się zachować swoje człowieczeństwo, decydując się na samobójstwo, poświadczające ich wolną wolę (Natalia Lwowna).

e) Podejmują próbę ucieczki z obozu, choć jest ona z góry skazana na porażkę (Karinen).

f) Postawa tych, którzy nie poddali się całkowicie procesowi degradacji, świadczy, że nawet w ekstremalnych warunkach człowiek potrafi pozostać człowiekiem, nie zatracając całkowicie swej moralności i godności.

Zakończenie
Zastanów się, co decydowało, że jedni więźniowie bezwolnie poddawali się procesowi degradacji ich człowieczeństwa, a inni potrafili podjąć walkę o zachowanie resztki swojej godności? W jaki sposób Gustaw Herling-Grudziński usprawiedliwiał zachowanie współtowarzyszy niedoli?

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Inny świat - streszczenie (z video)
2  „Inny świat” – literatura piękna czy literatura faktu?
3  Artyzm Innego świata