Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wstęp
1. Wyjaśnij pojęcie totalitaryzmu.
2. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako wnikliwy obraz życia i rzeczywistości w sowieckich obozach pracy. Obozy pracy funkcjonowały na zasadach, charakterystycznych dla państwa totalitarnego.


Rozwinięcie
1. Życie więźniów jest nieustannie kontrolowane przez rozbudowany system biurokracji. Więzień zostaje sprowadzony do roli jednostki taniej siły roboczej, zmuszonej do bezwzględnego posłuszeństwa wobec władzy.

2. Praca podzielona jest na ściśle określone normy produkcyjne, które są jednocześnie miernikiem wartości więźniów. Od możliwości wyrobienia normy zależy życie człowieka – za wydajną pracę więźniowie są wynagradzani przywilejami i lepszym jedzeniem. Niezdolni do pracy są skazani na powolne konanie z głodu.

3. Każdy skazaniec jest maksymalnie eksploatowany, a wykonywana praca przekracza możliwości ludzkiej siły fizycznej.

4. Poglądy polityczne więźniów muszą być wiernym odzwierciedleniem oficjalnej ideologii państwa. Obóz jest swoistym ośrodkiem wychowawczym, w którym ci, którzy występowali przeciwko państwu lub zostali uznani za jednostki wrogie systemowi, są poddawaniu wszechobecnej propagandzie, kształtującej na nowo ich światopogląd.

5. Więźniowie są całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego, mają ograniczoną możliwość kontaktowania się z krewnymi, pozostającymi na wolności. Wzajemna nieufność wobec współtowarzyszy niedoli niszczy relacje międzyludzkie, a osamotniony człowiek jest bardziej podatny na wpływy reżimu.

6. Więzień ma ograniczony dostęp do życia kulturalnego i może czytać wyłącznie książki, zaakceptowane przez cenzurę.

7. System, któremu podlegają oskarżeni, jest poza prawem. Ludzie są skazywani na wieloletnią przymusową pracę w oparciu o fałszywe dowody i oskarżenia. Z czasem zaczynają wierzyć w swoją winę.

8. Radzieckie obozy pracy miały na celu maksymalne wykorzystanie człowieka oraz ukształtowanie jego osobowości tak, aby stał się jednostką bezwzględnie podporządkowaną władzy.

9. Wskaż podobieństwa między obozami pracy a państwem totalitarnym.

Zakończenie
Obozy pracy stanowiły wytwór systemu totalitarnego i były swoistymi miniaturami państwa totalitarnego. Były niezwykle skuteczną formą oddziaływania na psychikę człowieka i ingerowały w każdą dziedzinę jego życia. Zastanów się, co decydowało o tym, że człowiek poddawał się systemowi.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Inny świat - streszczenie szczegółowe
2  Ważne miejsca i instytucje obozu
3  Praca