Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wstęp
1. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako powieść, ukazująca życie człowieka w ekstremalnych warunkach obozu pracy, w których nadrzędnym celem stało się przetrwanie.

2. Życie w trudnych warunkach degenerowało osobowość człowieka. Gustaw Herling-Grudziński uważał, że w tych nieludzkich warunkach postawą heroiczną wykazywali się ci, którzy starali się zachować człowieczeństwo i poczucie własnej godności.

Rozwinięcie
W „Innym świecie” można odnaleźć wiele przykładów postaw heroicznych:

1. Michaił Aleksiejewicz Kostylew:
a) podstawowe informacje o bohaterze;
b) przybliżenie okoliczności, w jakich znalazł się w łagrze;
c) ewolucja świadomości bohatera do zrozumienia, że został niesprawiedliwie osądzony i skazany;
d) samoudręczenie i upór Kostylewa jako postawa heroiczna umożliwiająca mu zachowanie poczucia godności – nie chciał pracować na rzecz systemu, który odebrał mu możliwość normalnego życia.

2. Jewgienija Fiodorowna:
a) podstawowe informacje o bohaterce;
b) przybliżenie jej losów w obozie;
c) miłość do Jarosława R. sprawiła, że Jewgienija niejako odrodziła się, „zmartwychwstała”, odnajdując prawdziwe szczęście;
d) postawa heroiczna – dobrowolnie zgłosiła się na etap do innego obozu po tym, jak jej mąż doprowadził do przeniesienia Jarosława R. z Jercewa. Pozostała wierna ukochanemu mężczyźnie i urodziła jego dziecko, sama umierając przy porodzie.

3. Rusto Karinen:
a) podstawowe informacje o bohaterze;
b) przybliżenie okoliczności, w jakich trafił do obozu;
c) postawa heroiczna – na wieść o wojnie rosyjsko-fińskiej podjął próbę ucieczki z Jercewa, mając świadomość, że do tej pory nikomu się to nie udało.

4. Natalia Lwowna:
a) podstawowe informacje o bohaterce;
b) przybliżenie okoliczności, w jakich trafiła do obozu;
c) ewolucja świadomości Natalii – pod wpływem lektury „Zapisków z martwego domu” Dostojewskiego kobieta zrozumiała, że człowiek ma prawo i może decydować o rodzaju i czasie swej śmierci;
d) postawa heroiczna – samobójcza próba jako wyraz zachowania człowieczeństwa.

5. Gustaw:
a) podstawowe informacje o bohaterze;
b) przybliżenie okoliczności, w jakich znalazł się w obozie;
c) postawa heroiczna – chęć zastąpienia Kostylewa, wyznaczonego na etap do kolejnego obozu, wynikająca z faktu, że Misza po wielu miesiącach otrzymał pozwolenie na spotkanie z matką. Wrażliwość i zrozumienie sytuacji Kostylewa jako wyraz człowieczeństwa.

6. Grupa głodujących Polaków:
a) okoliczności przystąpienia Polaków do głodówki;
b) postawa heroiczna – głodówka wbrew regulaminowi obozu mająca na celu wyegzekwowanie warunków amnestii.

Zakończenie
1. Postawy heroiczne omówionych bohaterów udowadniały, że w nieludzkich warunkach obozu pracy człowiek potrafi walczyć o swoje człowieczeństwo i poczucie własnej godności. Zastanów się, dlaczego heroiczne zachowanie skazańców było tak istotne dla Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Inny świat - streszczenie szczegółowe
2  Praca
3  Geneza „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego