Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Rozwiń treść fraszki


"Na zdrowie" autorstwa Jana Kochanowskiego jest doskonałym przykładem fraszki moralistycznej, której głównym celem jest przekazanie głębszej prawdy dotyczącej natury ludzkiego doświadczenia.

Fraszka składa się z 23 krótkich, pięciozgłoskowych wersów bez wyraźnego podziału na strofy (wiersz sty­chicz­ny). Niemniej jednak, na podstawie treści utworu, można wyróżnić trzy zasadnicze części: tezę, argumentację i wniosek.

Podmiotem lirycznym jest osoba z dużym doświadczeniem życiowym, którą możemy utożsamiać z samym autorem z powodu osobistego charakteru fraszki i głębi refleksji zawartych w utworze.

Podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do zdrowia (apostrofa). Wywyższa je jako "ślachetne" - skarb, którego wartość często jest niedoceniana, aż do momentu utraty.
"Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz."


W części argumentacyjnej (wersy 5-19) podmiot liryczny wskazuje na to, że niezależnie od tego, jakie bogactwa lub pozycje społeczne posiada człowiek, nic z nich nie wynika, jeśli nie ma zdrowia, które pozwala na cieszenie się tymi dobrami. Zestawia zdrowie z bogactwem ("dobre mienie, perły, kamienie"), młodością, urodą, czy wysoką pozycją społeczną. Kochanowski dowodzi, że bez zdrowia wszystkie te dobra tracą na wartości, ukazując ich prawdziwą ulotność.

Na koniec (wniosek - wersy 20-23), poeta zwraca się do swojego "ubogiego domu", który jest metaforą jego ciała, zachęcając go do pielęgnacji zdrowia. Ten ostatni wers jest wezwaniem do troski o zdrowie i potwierdza, że zdrowie jest najważniejszą wartością, jaką możemy posiadać.

Kochanowski używa różnorodnych środków stylistycznych, aby podkreślić swoje przesłanie. Epitety nadające plastyczności opisowi - "ślachetne zdrowie", "dobre mienie", "wiek młody", "świat niemiły", "dom ubogi". Poeta zastosował również anafory ("Ani lepszego, / Ani droższego;"), przerzutnię oraz wspomnianą wcześniej apostrofę. Wszystko to składa się na rytmiczny i melodyjny obraz utworu, podkreślany przez żeńskie rymy parzyste (aabb).

Fraszka jest napisana w stylu typowym dla XVI wieku, co widoczne jest w licznych archaizmach, takich jak "ślachetne", "mieśca", "zdrowie w cale", "klinocie". To nadaje utworowi autentyczności i jednocześnie wprowadza czytelnika w klimat epoki.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij

  Dowiedz się więcej
1  Na lipę - analiza i interpretacja
2  Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...) - analiza i interpretacja
3  Pieśń o spustoszeniu Podola. - analiza i interpretacja