Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Według wiary chrześcijańskiej przed cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa ludzkie dusze po śmierci należały do Szatana. Było to wynikiem pierworodnego grzechu Adama i Ewy. Bóg w swym miłosierdziu wysyła swego Syna, by odkupił ludzkie grzechy. Podobnie w powieści Lewisa Aslan nie może zmienić prawa, które daje prawo Czarownicy do życia zdrajcy-Edmunda, jednak ratuje go poświęcając własne życie. Autor nie pokazuje wprost negocjacji wiedźmy i lwa, o jej rezultacie świadczy zachowanie postaci po ich zakończeniu.

Chrześcijańska alegoria w powieści Lewisa staje się czytelna w rozdziale opisującym śmierć Aslana. Przygnębienie lwa oddaje cierpienie Jezusa w ogrodzie w Getsemani, gdy zdaje sobie sprawę z mającego nadejść ukrzyżowania. Lew nie jest pewien swego zmartwychwstania, co jeszcze bardziej świadczy o jego miłości do człowieka, za którego jest gotów oddać życie, nawet jeśli jest to zwykły grzesznik. Śmierć Aslana ściśle wiąże się z historią o śmierci Jezusa. Przed zgonem cierpi upokorzenie i mękę, jednak pozostaje niewzruszony. Jego odejście wydaje się ostateczne. Ukazuje wielkie spustoszenie i beznadzieję, jakie niesie z sobą ten fakt.

Zmartwychwstanie Aslana jest wyraźną paralelą do zmartwychwstania Jezusa. Symbolika Kamiennego Stołu przywodzi na myśl kamienne tablice, które Bóg przekazał Mojżeszowi na Górze Synaj. Dziwne runa i symbole wydają się być reliktami starej religii Narnii. Powołuje się na nią także Czarownica. Przełamanie Kamiennego Stołu zapowiada koniec pewnej ery i nadejście czasów nowej wiary tętniącej życiem i pełnym współczucia. Po zmartwychwstaniu Jezusa stare przymierze Boga z ludźmi zostało zastąpione nowym. Akt Aslana sprawił, że Głęboka Magia została odnowiona i przemieniona.

Bitwa symbolizuje triumf dobra nad złem, Chrystusa nad Szatanem i śmierci nad życiem. Lewis sugeruje, że każda bitwa, w której dobro triumfuje nad złem może być symbolem zwycięstwa Chrystusa nad Szatanem.

Choć Lewis wyraźnie wskazuje na historię Aslana, jako Pasję Chrystusa (cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie), dwie historie nie są dokładnie takie same. Pisarz wielokrotnie wyjaśnia czytelnikom, że nie wystarczy przenieść historii z Ewangelii do nowego otoczenia. Zastanawia się jak mogłyby wyglądać losy Odkupiciela w innym świecie potrzebującym odkupienia. Istnieje zdecydowana różnica – Chrystus umiera, by zbawić całą ludzkość, zaś Aslan ratuje jedynie Edmunda. Różnica ta wzmacnia chrześcijańskie przesłanie – w oczach Boga każde ludzkie życie jest tak samo ważne, jak inne. Historia Aslana zarówno odzwierciedla, jak i przekształca biblijną wizję.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Lew czarownica i stara szafa – streszczenie szczegółowe
2  Aslan – charakterystyka
3  Opis świata Narnii