Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Mit o stworzeniu wszechświata plan wydarzeń


1. Na początku był Chaos.
2. Z Chaosu wyłonili się Uranos - Niebo i Gaja - Ziemia.
3. Ze związku Gai i Uranosa zrodziło się pokolenie tytanów, cyklopów i sturękich.
4. Uranos strąca swoje potomstwo do Tartaru.
5. Kronos (najmłodszy syn Uranosa) pokonuje władcę i wraz z Reją przejmują władzę nad ziemią.
6. Na ziemi pojawia się życie.
7. Kronos połyka swoje dzieci, obawiając się spełnienia klątwy ojca i utraty władzy.
8. Matka porywa Zeusa na ziemię, tam wychowuje go koza Amaltea.
9. Zeus poleca matce podać środek wymiotny Kronosowi, dzięki czemu na świat powrócili jego bracia i siostry.
10. Zwycięska wojna Zeusa (wspieranego przez rodzeństwo, cyklopów i sturękich) z Kronosem.
11. Przeciw Zeusowi występują giganci - synowie ziemi.
12. Bogowie,w obawie przed Tyfonem, uciekają do Egiptu i zmieniają się w zwierzęta.
13. Śmierć Tyfona z rąk Zeusa.

Mit o narodzinach świata streszczenie


Mit rozpoczyna słynne zdanie:
Na początku był Chaos
Była to otchłań pełna twórczej siły - mieszanina wody, ziemi, ognia i powietrza. Z Chaosu wyłoniły się dwa pierwsze bóstwa: Gaja– Ziemia i Uranos – Niebo, dający początek pokoleniom bogów.
Dobrze wiedzieć
Mit o stworzeniu świata to tzw. mit kosmogoniczny - czyli prezentujący wizję pochodzenia świata (wg greckich wierzeń)

Ze związku pierwszych bogów zrodzili się tytani (Okeanos, Kojos, Krejos, Hyperion, Japetos i Koronos), potem cyklopi i hekatonchejrowie (sturęcy). Uranos nie był zadowolony z okrutnego i szkaradnego potomstwa, więc strącił je do Tartaru - najmroczniejszej części podziemia.

Matce Gai nie podobały się bezwzględne rządy Uranosa, więc namówiła Kronosa, najmłodszego z tytanów, który jeszcze był wolny, do strącenia ojca z tronu. Z krwi obalonego króla narodziły się Erynie – trzy boginie zemsty.

Kronos panował na ziemi razem z żoną Reją. Jednocześnie rodziło się tam życie. Pojawił się pierwszy deszcz i słońce. Dzięki temu zaczęła się rozwijać bujna roślinność, tworzyły się koryta rzek, powstawały góry i doliny. Z czasem zaczęły pojawiać się zwierzęta, zarówno w wodzie, jak i na ziemi.

Kronos połykał swoje dzieci, obawiając się spełnienia klątwy ojca i utraty władzy. Reja ukryła szóste dziecko i dała mężowi kamień do połknięcia. Zabrała niemowlę na ziemię i nadawszy mu imię Zeus, zostawiła syna na Krecie (wyspie) pod opieką nimf górskich. Zeus był karmiony mlekiem kozy Amaltei.
Dobrze wiedzieć
Do kozy Amaltei należał słynny róg obfitości, który napełniał się wszystkim, czego zapragnął jego posiadacz
Kiedy Zeus dorósł polecił swej matce podać Kronosowi środek wymiotny. "Wrócili" wówczas na świat bogowie – Hades, Posejdon, Hera, Demeter i Hestia – rodzeństwo Zeusa.
Dzieciństwo Zeusa Jacob Jordaens
Dzieciństwo Zeusa Jacob Jordaens


Rozpoczęła się długa i krwawa wojna przeciw Kronosowi. Z pomocą wydobytych z Tartaru cyklopów i sturękich udało się zwyciężyć Zeusowi. Pokój nie trwał jednak długo. Przeciw bogom stanęli giganci - synowe ziemi. Najokropniejszy z nich, Tyfon, przeraził bogów tak, że uciekli do Egiptu i zamienieni w zwierzęta czekali w ukryciu. Tylko Zeus stanął przeciw Tyfonowi, zabił go żelaznym sierpem i złożył pod skałami Sycylii.
Dobrze wiedzieć
Grecka legenda głosi, że kiedy Tyfon się budzi, to wulkan Etna staje się niespokojny.

O powstaniu człowieka krążyło wiele baśni. Jedna z nich mówi o czterech wiekach ludzkości.
  • Wiek złoty to czas panowania Kronosa, przypominający biblijny raj. Kiedy obalono Kronosa, ludzie stali się dobroczynnymi demonami.
  • W wieku srebrnym ludzie rozwijali się wolno, a osiągnąwszy wiek dojrzały odchodzili, nie chcąc składać ofiar bogom. Zeus wytępił to złe i dumne pokolenie. Zostali zapamiętani jako dusze błogosławione.
  • Wiek brązowy, to okres heroiczny. Czas w którym żył Herakles i Tezeusz, miały miejsce walki o Teby i wojna trojańska. Ludzie byli bardzo silni i prowadzili liczne wojny.
  • Wiek żelazny – trwa do dziś. Niestety nigdy już się nie powtórzą sławne osiągnięcia poprzednich epok.
Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Mit o Dedalu i Ikarze - streszczenie
2  Bogowie rzymscy
3  Związki frazeologiczne zaczerpnięte z mitów