Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Każdy czasownik odmienia się przez osoby, liczby i rodzaje, a także występuje w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym, w różnych trybach i stronach. Przyjmuje też formy imiesłowowe.

Dobrze wiedzieć
Podstawową formą czasownika jest bezokolicznik. Nazwę bierze stąd, że nie występuje w żadnej osobie. Zwykle kończy się on na -ć: np. śpiewać, tańczyć, jeść, widzieć, rozumieć.

Czasowniki odmieniają się przez:
  • rodzaje;
  • osoby;
  • liczby;
  • czasy;
  • tryby;
  • strony;Odmiana czasowników przez osoby, liczby i rodzaje

Odmiana przez osoby dotyczy wykonawcy czynności. Żeby określić osobę, musisz zadać sobie pytanie: kto tę czynność wykonuje? Czyli kto jest podmiotem?

Odmiana czasowników przez osoby i liczby
OsobaCzasowniki w liczbie pojedynczejCzasowniki w liczbie mnogiejja, my, czyli pierwsza osoba w liczbie pojedynczej i mnogiejwidzę,... więcej

Co to są oboczności lub tematy oboczne?

Niektóre czasowniki odmieniają się nieregularnie. Jeśli dla usprawnienia wypowiedzi, konieczne jest zmodyfikowanie nie tylko końcówki, ale również tematu, mamy do czynienia z obocznością lub tematem obocznym.

Czasownik składa się z tematu oraz końcówki. Temat nie podlega odmianie i jest stałą częścią wyrazu. Z kolei końcówka się odmienia.

Przykład: czasownik liczyć.
Część licz- jest tematem. Wygląda identycznie... więcej