Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Odmiana przez osoby dotyczy wykonawcy czynności. Żeby określić osobę, musisz zadać sobie pytanie: kto tę czynność wykonuje? Czyli kto jest podmiotem?

Odmiana czasowników przez osoby i liczby


OsobaCzasowniki w liczbie pojedynczejCzasowniki w liczbie mnogiej
ja, my, czyli pierwsza osoba w liczbie pojedynczej i mnogiejwidzę, gram, kroję, wiemwidzimy, gramy, kroimy, wiemy
ty, wy, czyli druga osoba w liczbie pojedynczej i mnogiej widzisz, grasz, kroisz, wieszwidzicie, gracie, kroicie, wiecie
on, ona, ono oraz oni, czyli trzecia osoba w liczbie pojedynczej i mnogiejwidzi, gra, kroi, wiewidzą, grają, kroją, wiedzą

Dobrze wiedzieć
W języku polskim nie musimy określać, kto wykonuje daną czynność. Powiemy: czytam, lubisz, widział, zamiast ja czytam, ty lubisz, czy on widział.


Odmiana czasowników przez rodzaje i liczby


Czasowniki w czasie przeszłym w trzeciej osobie (np. widział) odmieniają się również przez rodzaje: męski, żeński, nijaki, męskoosobowy oraz niemęskoosobowy.

Przykłady czasowników w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim (liczba pojedyncza)

RodzajCzasowniki w liczbie pojedynczej
rodzaj męskiwidział (Jan widział), powiedział (mężczyzna powiedział), szczekał (pies szczekał), przeciekał (kran przeciekał)
rodzaj żeński widziała (dziewczyna widziała), powiedziała (Halina powiedziała), szczekała (suczka szczekała), przeciekała (beczka przeciekała)
rodzaj nijakiwidziało (dziecko widziało), powiedziało (dziecko powiedziało), szczekało (szczenię szczekało), przeciekało (połączenie przeciekało)Przykłady czasowników w rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym (liczba mnoga)

RodzajCzasowniki w liczbie pojedynczej
rodzaj męskoosobowykrzyczeli (panowie krzyczeli), gasili (strażacy gasili), gotowali (kucharze gotowali)
rodzaj niemęskoosobowy śmiały (babcie się śmiały), klękały (bydlęta klękały), rozpościerały się (góry się rozpościerały)
Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Przymiotnik – definicja, podział, stopniowanie, odmiana
2  Liczebnik – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć
3  Paradoks – logiczna sprzeczność