Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Alegoria w literaturze i sztuce, czyli okręt, sowa i kostucha

Wyobraź sobie ponurą kostuchę. Ma długi czarny płaszcz, ukrytą pod kapturem twarz, a w chudej dłoni ściska kosę. Jak myślisz, co ona oznacza? To nie było podchwytliwe pytanie – kostucha to alegoria śmierci. Możesz na nią trafić w utworach literackich, ale też sztukach plastycznych, a nawet grach komputerowych (jeśli choć raz grałeś w serię The Sims, na pewno się na nią natknąłeś).

Jakie znasz inne przykłady alegorii, po... więcej

Co to jest animizacja? Funkcje, rodzaje i przykłady

Animizacja jest środkiem stylistycznym, który polega na przypisywaniu cech ożywionych (takich jak uczucia, myśli, intencje) do obiektów nieożywionych, zjawisk natury, idei czy abstrakcyjnych pojęć. Na przykład: "Wiatr szepce w koronach drzew"

Animizacja to jeden z rodzajów metafory.

Metafora to specyficzny związek wyrazów, w którym zestawione słowa tracą swoje podstawowe,... więcejCo to jest antyteza? Funkcja i przykłady antytezy

Antyteza jest celowym zestawieniem dwóch elementów przeciwstawnych do siebie znaczeniowo (czyli kontrastowych) w jedną całość. Często towarzyszą jej:
paralelizm składniowy – stosowanie ciągów zdań o takiej samej lub podobnej budowiepowtórzenia – wielokrotne użycie tego samego elementu językowego, np. wyrazuantonimy – przeciwieństwo, odwrotność znaczeniowa danego wyrazu

Głównym celem antytezy... więcej

Co to jest apostrofa? Funkcja i przykłady

Apostrofa jest bezpośrednim zwrotem do osób, zwierząt, bóstw, idei, wartości, symboli, wydarzeń, przedmiotów lub pojęć. Zawsze musi być wyrażona w wołaczu, czyli siódmym przypadku deklinacji lub w mianowniku w funkcji wołacza.
Spójrz teraz na najpopularniejszy w literaturze polskiej przykład apostrofy:
Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba...
więcejCo to jest archaizm? Rodzaje archaizmów, przykłady

Archaizmy to słowa lub wyrażenia, które wyszły z powszechnego użycia i zostały zastąpione nowymi formami językowymi. Występują przede wszystkim w starszych tekstach literackich lub stylizowanych na takie.
Wówczas nadają tekstom staroświecki lub formalny charakter. Mogą też pojawiać się w dialogach postaci z przeszłości w celu zwiększenia autentyczności języka.

Archaizm a archaizacja językowa
Pojęcia te są ze sobą ściśle... więcejCo to jest epitet stały?

Epitet stały jest to przymiotnik lub wyrażenie, które jest regularnie i powtarzalnie używane w odniesieniu do określonej osoby, rzeczy lub idei, dodając jej pewne charakterystyczne cechy lub atrybuty, np. "Bóg Wszechmogący".

Epitety stałe często występowały w literaturze antycznej, chociażby w eposach Homera: "boski Hektor", "szybkonogi Achilles", "piękna Afrodyta".

Zobacz fragment Odysei Homera, przełożonej... więcej

Co to jest epitet? Rodzaje, funkcja i przykłady

Epitet to figura retoryczna, która opisuje w sposób charakterystyczny, cechę lub cechy postaci, miejsca, obiektu czy zdarzenia (rzeczownika). Stosowany w celu wywołania konkretnych skojarzeń lub emocji. Epitet może występować pod postacią przymiotnika oraz imiesłowu.

Funkcje epitetów
Główną funkcją epitetu w zdaniu jest określenie, wpłynięcie na wyraz, przed którym... więcejCo to jest eufemizm? Definicja, przykłady

Eufemizm to figura retoryczna, która pozwala złagodzić wulgarne, obraźliwe lub niepoprawne sformułowanie bądź słowo, zamieniając je na inne.

Kiedy stosujemy eufemizmy?
Najczęściej korzystamy z mocy eufemizmów w sytuacjach, kiedy pewne tabu (społeczne, moralne, religijne lub inne) zabrania mówić nam o pewnych kwestiach w sposób dosłowny. Innym razem wykorzystujemy eufemizmy ze względu na uprzejmość czy współczucie,... więcejCo to jest hiperbola? Definicja z przykładami z literatury

W mowie potocznej i uproszczonej postaci hiperbola jest przedstawieniem jakiejś postaci, przedmiotu czy zjawiska w sposób wyolbrzymiający ich wygląd, znaczenie lub oddziaływanie. Brzmi skomplikowanie? Przykłady z życia codziennego powinny to nieco rozjaśnić:
Ta lekcja była tak monotonna, że umierałam z nudów.
Kiedy on rzuci jakiś żart, to cała sala pęka ze śmiechu.
Nie widziałam go już pół roku, więc usycham z tęsknoty.
Od...
więcej

Co to jest inwersja? Definicja z przykładami z literatury i filmu

Inwersja jest taką budową zdania, która polega na zmianie kolejności wyrazów tak, by odbiegała od przyjętej normy. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa inversio, czyli odwrócenie. Klasyczny szyk zdania w języku polskim zakłada pojawienie się podmiotu, a zaraz po nim orzeczenia i pozostałych części zdania.

Na... więcejCo to jest inwokacja? Definicja, funkcja, przykłady

Inwokacja - to termin literacki pochodzący od łacińskiego słowa "invocatio", co oznacza "wezwanie". Jest to rozbudowana apostrofa, w której autor utworu zwraca się do bóstwa, muzy z prośbą o natchnienie, wsparcie lub przewodnictwo w procesie twórczym.

Choć inwokacja najbardziej znana jest z eposów klasycznych, to występuje również w literaturze nowożytnej i współczesnej,... więcejCo to jest ironia? Jak rozpoznać ironię? Jakie są funkcje ironii?

Czym jest ironia i jak ją rozpoznać?
Ironia polega na celowym doprowadzeniu do sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej rozumieniem właściwym, wyrażonym nie wprost. Opiera się na zamierzonej niezgodności pomiędzy tym, co jest mówione, a faktem, do którego się odnosi.
Już sama etymologia słowa ironia jest dosyć zabawna. Pochodzi bowiem od greckiego słowa eironeia, które znaczy udawanie głupiego.... więcej

Co to jest kontrast? Definicja i przykłady z literatury

Kontrast to zabieg stosowany w literaturze, sztuce czy filmie polegający na przedstawieniu danego zjawiska poprzez ukazanie go na tle zjawiska zupełnie przeciwnego.

Stosowanie kontrastu powoduje, że tekst literacki staje się ciekawszy i bardziej intrygujący. Występujące w nim postacie nabierają wielowymiarowości, zmieniają – zarówno samych siebie, jak i rzeczywistość. Jego stosowanie ani odczytywanie nie jest trudne. Wymaga jedynie... więcejCo to jest metafora? Definicja i przykłady

Metafora to specyficzny związek wyrazów (związek frazeologiczny), w którym zestawione wyrazy tracą swoje podstawowe, dosłowne znaczenie, a zyskują nowe, metaforyczne znaczenie. Metafora wykorzystuje podobieństwo cech, skojarzeń lub wrażeń.

Przykłady:
Zosia ma stalowe nerwy.
Michał boi się własnego cienia.

Nowy związek wyrazowy (czyli ten metaforyczny) musi być zbudowany tak, by dosłowne znaczenia słów... więcejCo to jest metonimia (zamiennia)? Definicja i przykłady

Metonimia, inaczej nazywana zamiennią, opiera się na zastosowaniu pewnych uproszczeń lub wyrazów, które są w ścisłym związku z wyrazami, które stanowią przedmiot wypowiedzi. Pozwala uprościć wypowiedź, skondensować ją, nadać jej odpowiedni charakter lub wzmocnić przekaz. Jest to rodzaj metafory.

Ważne jest, by do skonstruowania metonimii wykorzystać słowa, które budzą jednoznaczne skojarzenia z tematem wypowiedzi, są dla odbiorców... więcej

Co to jest onomatopeja? Definicja z przykładami

Onomatopeja jest to figura stylistyczna, która służy naśladowaniu dźwięków otoczenia, przedmiotów, ludzi lub zwierząt. Celem onomatopei jest nie tylko podkreślenie dźwięku i nadanie tekstowi rytmu, ale też wywołanie określonych emocji, a także po prostu udekorowanie języka.

Sposoby tworzenia onomatopei (z przykładami z literatury)
1. Stosowanie w tekście wyrazów określających rodzaj dźwięku, np. zgrzytać,... więcejCo to jest paradoks? Definicja, funkcja i przykłady z literatury

Paradoks pochodzi od greckiego słowa paradoksos, czyli: nieoczekiwany, zadziwiający. Jest twierdzeniem, które poprowadzone logicznie krok po kroku, doprowadza nas do sprzecznych lub zaskakujących wniosków.

Na przykład:
"Trzeba mieć wiele cierpliwości, by się jej nauczyć" Stanisław Jerzy Lec

Zauważ, że aby nauczyć się cierpliwości, potrzebujemy… cierpliwości. Owa sprzeczność jest jednak jedynie pozorna, gdyż paradoks... więcejCo to jest personifikacja? Definicja z przykładami

Personifikacja to figura stylistyczna, która polega na przypisywaniu cech ludzkich (takich jak emocje, zachowania, czy intencje) do obiektów nieożywionych, zwierząt, czy abstrakcyjnych pojęć. Jest to forma metafory, która pozwala na bardziej obrazowe i emocjonalne przedstawienie elementów, które normalnie nie posiadają ludzkich atrybutów.

Chociaż personifikacja do złudzenia przypomina animizację... więcejCo to jest synekdocha (ogarnienie)? Definicja i przykłady

Synekdocha to figura stylistyczna, w której część czegoś jest używana do reprezentowania całości, lub odwrotnie, całość jest używana do reprezentowania części.

Ta często stosowana w języku potocznym metafora, czyli inaczej ogarnienie. W literaturze i języku potocznym mamy do czynienia z kilkoma rodzajami synekdoch. Są to:
część zamiast całości: witam w moich skromnych progach, mieszkamy pod jednym dachem;
całość... więcejCo to jet elipsa (wyrzutnia)?

Elipsa jest to figura retoryczna, polegająca na celowym pominięciu oczywistego elementu zdania – stąd jej druga nazwa, czyli wyrzutnia. Do opuszczenia wybranej części zdania dochodzi wyłącznie wtedy, kiedy odbiorca z kontekstu może domyślić się, co nadawca miał na myśli.

Elipsa jest stosowana w mowie potocznej oraz w literaturze, jako środek stylistyczny. Potocznie nazwana skrótem myślowym - ma na celu zwiększenie... więcejCo to są antonimy? Definicja, przykłady, rodzaje antonimów

Antonim to wyraz o przeciwstawnym znaczeniu. Jego przeciwieństwem jest synonim, który określa wyrazy bliskoznaczne.

Bardzo często antonimy tworzy się za pomocą przedrostka anty-, nie- lub a-. Zobacz to na przykładach:
sympatia – antypatia
wielki – niewielki
synchroniczny – asynchroniczny


Antonimy to inaczej wyrazy przeciwstawne względem znaczenia innego wyrazu. Samo słowo antonim pochodzi z języka greckiego, gdzie... więcejCzym jest aluzja literacka?

Aluzja literacka – jeden ze środków stylistycznych, który w celowy i przemyślany sposób pozwala rozszerzyć kontekst danego dzieła, nawiązując do zupełnie innych dzieł – wcześniejszych bądź współczesnych.
Autorzy mogą dokonywać tego w różny sposób: poprzez bezpośrednie cytowanie, „pożyczanie” bohaterów, nawiązywanie do tytułów czy polemizowanie z nimi.

Warunki skutecznej aluzji literackiej:
Aluzja... więcejFigura retoryczna – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Alegoria, animizacja, apostrofa, oksymoron – zapewne nie raz spotkałeś się już z tymi określeniami. Czy wiesz jednak, co je łączy? Wszystkie znajdują się we wspólnym zbiorze, który nazywamy figurami retorycznymi. Mianem figury retorycznej określać będziemy wszystkie środki językowe, których nie stosuje się w mowie potocznej. Ich celem jest nadanie wypowiedzi literackiej walorów estetycznych lub zwiększenie jej sugestywności.... więcejOksymoron – epitet sprzeczny

Gorzkie szczęście, gorący lód, stary młodzieniec, mroczna jasność – zapewne nie raz słysząc podobne określenia, przyłapałeś się na łapaniu za głowę z myślą: „ale jak to możliwe?”. Wszystkie takie niedorzeczne związki naturalnie przeciwstawnych wyrazów noszą nazwę oksymoronu lub epitetu sprzecznego. W końcu przeczą sobie wzajemnie – przecież lód nie może być gorący, młodzieniec stary, a jasność mroczna, prawda? Dziś... więcejPeryfraza – niby to samo, ale inaczej

Peryfraza to jedna z ciekawszych figur stylistycznych. Jej znaczenie zmieniało się bowiem przez lata. Dawna peryfraza była rodzajem poetyckiej zagadki, której wychwycenie i odgadnięcie warunkowało to, czy zrozumiemy cały utwór. Dzisiaj peryfraza to omówienie danego słowa innymi wyrazami. Taka peryfraza zwykle jest dosyć jasna i zrozumiała dla odbiorców. Co więcej, wyszła poza literaturę, więc śmiało korzystamy z niej w codziennym... więcejPorównanie – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Blada jak ściana, wierny jak pies, głupi jak but… Zapewne nie raz w swoim życiu zastosowałeś podobne konstrukcje, by podkreślić czyjąś cechę. Owa konstrukcja nosi nazwę porównania i jest bardzo interesującym środkiem stylistycznym, z którego namiętnie korzystają niemal wszyscy twórcy literaccy. Aby porównanie w literaturze się udało, autor musi mu nadać odpowiednią konstrukcję oraz kształt. Czym dokładnie jest... więcejPowtórzenie – błąd, który czasem bywa… poprawny

Zapewne nie raz zauważyłeś na swoim sprawdzonym już wypracowaniu napisany przez nauczyciela skrót pow. Dokładnie takim zapisem oznacza się błąd zwany powtórzeniem. Musisz jednak wiedzieć, że nie w każdym przypadku zastosowanie powtórzenia będzie niepoprawne. Kiedy autor tekstu literackiego używa go świadomie, z jasno określonym celem, powtórzenie staje się doskonałym środkiem stylistycznym. Dziś dowiesz się, na czym polega, po... więcejPrzerzutnia – definicja z przykładami

Czy zdarzyło Ci się kiedyś recytować lub czytać na głos inwokację Pana Tadeusza? Na pewno Ci się zdarzyło! Już na samym początku mamy tam ciekawy fragment:
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie

Jak przeczytać na głos te wersy? Na jednym wdechu? A może dwóch? W którym momencie... więcejPytanie retoryczne - kiedy odpowiedź jest niepotrzebna

Są w naszym życiu pytania, które zadajemy, nie oczekując odpowiedzi. Po co było nam to wszystko? Czy miłość nie jest w życiu najważniejsza? Czy jest jeszcze sprawiedliwość na tym świecie? Pytania retoryczne, bo o nich mowa, skłaniają do refleksji, przemyśleń lub chwilowego zatrzymania się. Stosujemy je w mowie potocznej, jednak ich moc doskonale znają osoby, przemawiające publicznie (np. politycy) oraz twórcy literaccy.... więcejRetrospekcja – powrót do przeszłości

Czytając książki lub oglądając filmy, na pewno choć raz natknąłeś się na przeskok czasowy, czyli przeniesienie fabuły do przeszłości lub przyszłości. Sytuacja, w której ktoś wraca we wspomnieniach do wydarzeń przeszłych, nosi nazwę retrospekcji. Z jej mocy garściami czerpią twórcy filmów czy seriali, ale musisz wiedzieć, że retrospekcja to także zabieg literacki, stosowany w utworach epickich. Czym jest retrospekcja w literaturze... więcej