Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Petrarka wpisał się do historii literatury światowej nie tylko jako piewca Laury, ale również jako twórca, który wraz Dantem Aligierim ukonstytuował wzór jednego z najkunsztowniejszych gatunków lirycznych, jakim jest sonet. Sonet włoski (nieco inaczej wygląda sonet francuski) złożony jest z czternastu wersów zgrupowanych w dwóch czterowierszach (tetrastychach) i dwóch trójwierszach (tercynach) o następującym układzie rymowym: abba abba cdc dcd. Pierwsze dwie zwrotki mają zawsze charakter opisowy, następne dwie – refleksyjno-filozoficzny. W tej formie wypowiedzi najważniejsza jest precyzja, zapewne dlatego dla poetów epok późniejszych sonet okazywał się zawsze próbą mistrzostwa poetyckiego.

Sonaty do Laury powstały jako wyraz uczucia, jakim Petrarka obdarzył piękną Laurę, dodajmy uczucia nigdy nie spełnionego. O samej Laurze wiemy niewiele, choć powstało wiele prac na jej temat, to większość informacji opiera się na spekulacjach. Zresztą to, kim była, nie jest dla nas teraz istotne. Laura przeszła do historii dzięki temu, że Petrarca uczynił ją przedmiotem literackiego przetworzenia i właściwie to nie Laura, ale jej literacka forma istnienia od wieków zachwyca i fascynuje.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Żeńcy - streszczenie i bohaterowie
2  Obraz miłości w Sonetach do Laury
3  Moda renesansu