Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Francesco Petrarka urodził się 20 lipca 1304 w Arezzo. Jego ojcem był florencki notariusz, który na skutek różnych perypetii życiowych został skazany na wypędzenie z Włoch i konfiskatę majątku. Rodzina Petracców (tak pierwotnie brzmiało nazwisko Franciszka) osiedliła się w Awinionie, gdzie ojciec poety pracował jako prawnik na dworze papieża. (Właśnie w tym czasie stolica papieska została przeniesiona do Awinionu.) Franciszek studiował prawo w Bolonii i Montpellier, powrócił do Awinionu dopiero po śmierci ojca, kiedy to porzucił prawo na rzecz przysposabiania się do stanu duchowego. Już po pierwszych ślubach kapłańskich w pamiętnym dniu 6 kwietnia 1327 roku podczas uroczystości wielkopiątkowej Petrarka ujrzał w kościele św. Klary „dziewiętnastoletnią Laurę w blasku młodości i urody”. Kobieta była już wtedy mężatką, co nie przeszkodziło Petrarce uczynić z niej swojej muzy, której pozostał wierny do śmierci w roku 1374 (umarł nad rękopisem EneidyWergiliusza).

Petrarka to jeden z pierwszych mistrzów renesansowej poezji. Za wzór stawiał sobie twórczość Horacego, Cycerona i Owidiusza. Pisał po łacinie i po włosku, i choć sam bardziej cenił sobie twórczość łacińską, to wieczną sławę przyniosła mu właśnie twórczość w języku ojczystym. W 1341 roku otrzymał laur poetycki za poezję łacińską, ale to dzięki cudownej opowieści o miłości silniejszej niż śmierć, jaka wyłania się z Sonetów do Laury sprawiła, że do dziś nie tylko uczymy się o nim w szkole, ale chętnie czytamy jego lirykę. Tak naprawdę to Petrarka jest twórcą języka europejskiej liryki miłosnej, który charakteryzuje się z jednej strony idealizacją obiektu pożądania, z drugiej subtelnością i prawdą psychologiczną, z jaką odmalowywane są uczucia zakochanych.

Ważne dzieła Petrarki:

Africa – poemat; Podobno właśnie ten utwór poeta uważał za swoje największe literackie dzieło.

Canzoniere - po polsku Zbiór pieśni; tom z utworami napisanymi po włosku, których większą część zajmują Sonety do Laury; zbiór ten powstawał od 1340 roku aż do śmierci poety.

Trionfi – po polsku Tryumfy, tom utworów pisanych po włosku.

Secretum – tom z roku 1341 zawierający osobiste wyznania Pertarki.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Żeńcy - streszczenie i bohaterowie
2  Podział chronologiczny epoki
3  Stoicyzm i epikureizm jako elementy renesansowego światopoglądu