Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Św. Anzelm stworzył, podobnie jak św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu, tzw. dowody na istnienie Boga.

Spór o uniwersalia
Średniowiecze jest tą epoką, w której rozgorzał bardzo mocno spór o tzw. uniwersalia (inaczej powszechniki). Dotyczył on tego, czy rzeczy istnieją w rzeczach, czy też poza rzeczami, czy też może są tylko nazwami. W sporze tym ujawniły się trzy grupy poglądów:
  • realizm – uniwersalia istnieją w rzeczach, w rzeczywistości;
  • idealizm – istnieją poza rzeczami, jako idee, to pojęcia naszego myślenia;
  • nominalizm – są to tylko nazwy, nie mają swoich odpowiedników w rzeczywistości;


strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Kronika Galla Anonima - streszczenie
2  Chronologia - najważniejsze wydarzenia epoki
3  Sztuka romańska