Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Przed narodzeniem Chrystusa:

XXIX w. – początki dynastii egipskich i państwa egipskiego
2850 – 2250 – Stare Państwo egipskie
XX – XV w. – cywilizacja kreteńska
XIX w. – czasy Abrahama
XVIII w. – Kodeks Hammurabiego, Epos o Gilgameszu
XVI – XII w. – cywilizacja mykeńska
XIV w. – panowanie faraona Tutenhamona
XIII w. – Mojżesz wyprowadza Izraelitów z Egiptu
XII w. – wojna trojańska i upadek Troi
IX w. – panowanie króla Salomona
VIII w. – Iliada i Odyseja Homera
VIII w. – Psalmy i pisma proroków biblijnych
776 r. – pierwsze igrzyska olimpijskie
753 r. – założenie Rzymu
671 – 663 – Egipt pod panowaniem Asyrii
621 – spisanie praw przed Drakona
VII w. – Hezjod i Safona
VI w. – Ezop i Anakreont
VI w. – w filozofii: Tales, Pitagoras, Heraklit
594 r. – reformy Solona
525 – Egipt jako prowincja perska
509 – Rzym jako republika
490 r. – bitwa pod Maratonem
V w. – w teatrze: Ajschylos, Sofokles, Eurypides
V w. – w filozofii: Sokrates, Demokryt,
V w. – księga Hioba
V w. – wojny grecko-perskie
431-404 – wojna peloponeska
IV w. – Pieśń nad Pieśniami
IV w. – w filozofii: Platon, Arystoteles
IV w. – powstaje imperium Aleksandra Wielkiego
III w. – księga Eklezjastesa (Koheleta)
III w. – wojny punickie
146 r. – podbój Grecji przez Rzym
I w. – w poezji: Horacy, Wirgiliusz, Owidiusz
I w. – w prozie: Cezar i Cycero
73 r. – powstanie Spartakusa
58 – 51 r. – podbój Galii przez Cezara
44 r. – idy marcowe. Zabójstwo Cezara. Początek wojny domowej
31 r. – koniec republiki rzymskiej
27 r. - początek panowania Oktawiana Augusta

Po narodzeniu Chrystusa:

0 r. - narodzenie Jezusa
Ok. 33 roku – śmierć Jezusa Chrystusa
I w. – kształtuje się Nowy Testament
I w.– filozofia Seneki
313 r. – edykt mediolański
382 – Teodozjusz Wielki ustanawia chrześcijaństwo religią państwową
IV – V w. – uformowanie się kanonu ksiąg Pisma ŚwiętegoPolecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Tło historyczne
2  Antyczne eposy — geneza, tematyka, cechy gatunku
3  Okres naturalistyczny