Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Literatura grecka narodziła się w okresie archaicznym. Początkowo ściśle wiązała się z religią i wierzeniami, była przy tym przekazywana ustnie. Dotyczy to wszystkich rodzajów rodzajów literackich – epika powstała jako przekazywane ustne opowieści, liryka – jako śpiewane pieśni ku czci bóstw, dramat narodził się z obrzędów ku czci boga Dionizosa.

Epika jest chronologicznie pierwszym rodzajem literackim w historii literatury greckiej. Osobami odpowiedzialnymi za przekaz opowieści byli aojdowie, czyli zawodowi śpiewacy, którzy przy akompaniamencie muzyki opowiadali swoje historie. Poematy epickie recytowali rapsodowie.


Homer

Homer to najsłynniejszy grecki epik. Żył na przełomie IX i VIII w. przed Ch. Wszystkie działa Homera wywarły wielki wpływ na późniejszą literaturę. Eposy Homera – Iliada i Odyseja - stanowiły dla Greków podstawową lekcję historii. Wywarły również duży wpływ na kształtowanie się religijnych i etycznych pojęć. Badania nad tekstami Homera doprowadził do powstania nauki o literaturze, którą początkowo nazwano gramatyką,... więcej

Hezjod

Hezjod jest drugim, obok Homera, znanym starożytnym epikiem. Żył w VII w. p.n.e, pochodził z Aksry w Beocji, był synem zubożałego kupca, który osiedlił się na wsi. Hezjod stworzył trzy nowe gatunki eposu:epos kosmogoniczny (Teogonia), traktujący o powstaniu świata, ludzi i bogów, epos genealogiczny (Katalog niewiast), przedstawiający początki rodów, których protoplastami byli potomkowie bogów... więcejEpos - cechy gatunku

Epos jest pierwszym gatunkiem literackim. Nazwa wywodzi się od greckiego poiein – tworzyć, układać, a samo słowo epos oznacza w języku greckim słowo, opowieść, pieśń. Epos jest to rozbudowany utwór, którego podstawą fabularną są mity, baśnie, podania, przekazy ludowe, wyobrażenia na temat historycznych, narodowych wydarzeń, pamięć o doniosłych postaciach i wydarzeniach, wyznawane zbiorowo wartości i wierzenia religijne.... więcej

Ważne terminy - heksametr, retardacja, porównanie homeryckie

Heksametr

Aby wyjaśnić pojęcie heksametru należy najpierw odwołać się do pojęcia stopy.

Stopa, jak podaje Słownik terminów literackich, jest to najmniejsza powtarzająca się regularnie rytmiczna cząstka wersu o ustalonej postaci sylabiczno-iloczasowej lub sylabiczno-akcentowej – tzn. mająca stałą ilość sylab o odpowiedniej długości lub o odpowiednim rozłożeniu akcentów. W literaturze greckiej stopa jest... więcejAntyczne eposy — geneza, tematyka, cechy gatunku

Epos z gr. słowo, opowieść, pieśń, to najstarszy gatunek epicki wywodzący się z ludowych podań, utwór najczęściej wierszowany, nawiązujący do mitów i podań, cechuje go podniosły styl występują powtórzenia porównania, istotne są epitety. Twórcą najwybitniejszych dzieł dla kultury europejskiej - Iliady i Odysei jest Homer żyjący w VIII w. p.n.e. epik grecki pochodzący prawdopodobnie z Azji Mniejs/ej, wg legendy ślepy śpiewak... więcej