Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
g) Słabość więźniów przyspiesza proces zezwierzęcenia. Człowiek zaczyna kierować się przede wszystkim potrzebami biologicznymi, zapominając o prawdziwych wartościach, takich jak: współczucie, chęć niesienia pomocy, miłość, przyjaźń, zaufanie.

2. Siła człowieka:
a) Siła człowieka, żyjącego w nieludzkich warunkach obozu pracy, może mieć różnorodny charakter. To, co w normalnym życiu postrzegamy jako słabość, można nazwać siłą w warunkach, dobiegających od normy. Siłą więźniów była chęć przeżycia za wszelką cenę, nawet za cenę drugiego człowieka.

b) Grudziński przybliża kilku więźniów, którzy swoją postawą wykazali, że nawet w nieludzkich warunkach są w stanie podjąć walkę o zachowanie swego człowieczeństwa, wykazując się godną podziwu siłą charakteru i pragnieniem pozostania wiernym swoim zasadom: Kostylew przypalający rękę w ogniu, aby nie pracować dla systemu, który osądził go na podstawie fałszywych dowodów, Rusto Karinen podejmujący próbę ucieczki wbrew rozsądkowi, Natalia Lwowna, która poprzez próbę samobójstwa chciała sama zadecydować o czasie i sposobie śmierci, Jewgienija Fiodorowna odnajdująca prawdziwe szczęście w miłości do Jarosława R.

c) Siłą wykazywali się wszyscy więźniowie obozu pracy, mając w sobie tyle woli życia, aby podjąć walkę o przetrwanie, niezależnie od swej postawy wobec rzeczywistości.

Zakończenie
„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to utwór o sile i słabości człowieka w świecie pozbawionym wszelkich zasad moralnych i norm etycznych. Zastanów się, czy można obiektywnie ocenić bohaterów powieści? Jakie czynniki decydowały o ich sile bądź słabości?

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Inny świat - streszczenie szczegółowe
2  Praca
3  Państwo totalitarne na przykładzie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego