Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Homer to najsłynniejszy grecki epik. Żył na przełomie IX i VIII w. przed Ch. Wszystkie działa Homera wywarły wielki wpływ na późniejszą literaturę. Eposy Homera – Iliada i Odyseja - stanowiły dla Greków podstawową lekcję historii. Wywarły również duży wpływ na kształtowanie się religijnych i etycznych pojęć. Badania nad tekstami Homera doprowadził do powstania nauki o literaturze, którą początkowo nazwano gramatyką, a potem filologią.

Do Iliady i Odysei nawiązywały m. in.:
 • Eneida – Wegiliusz
 • Ulisses – James Joyce
 • Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski
 • Wojna chocimska – Wacław Potocki
 • Myszeida – Ignacy Krasicki
 • Grażyna, Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz
 • Król Duch – Juliusz Słowacki
 • Noc listopadowa, Achilles – Stanisław Wyspiański
 • Ogniem i mieczem – Henryk Sienkiewicz
 • Iliada – Jan Lechoń
 • Chwila w Troi, Spis ludności – Wisława Szymborska

Iliada powstała około 800 roku przed Ch. Stanowi nawiązanie do historycznych wydarzeń, które miały miejsce około 300 lat wcześniej. Tytuł związany jest z państwem – miastem Troi – Ilionem. Treść obejmuje końcowe wydarzenia podczas wojny trojańskiej.

Odyseja powstała około 750 roku przed Ch. Jest to fantastyczna baśń, ukazująca trudny powrót do domu Odyseusza, władcy Itaki, uczestnika wojny trojańskiej. Zawiera 24 księgi, składające się z trzech części – przygód syna Odyseusza, Telemacha, i Penelopy; opowieści o losach Odyseusza oraz powrotu do Itaki i zemsty na zalotnikach. Przedstawieni w eposie bogowie troszczą się o ludzi, są moralni, opiekuńczy. Główny bohater przedstawiony jest przez pryzmat swoich cech charakteru, inteligencję, spryt, wynalazczość.

Świat, który przedstawiał w swoich eposach Homer, był światem magicznym – z cudownymi interwencjami bogów, z Mojrą, przeznaczeniem. Homera interesowali także ludzie – i to oni są w zasadzie na pierwszym planie dzieł. Tworząc Iliadę i Odyseję Homer stworzył charakterystyczny dla siebie styl, pełen obrazowych porównań, obszernych dygresji i tzw. stałych epitetów.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Kultura starożytnego Rzymu
2  Okres szkół hellenistycznych
3  Tło historyczne