Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jednak znacznie ważniejsze jest od samych groteskowych bohaterów jest to w jakich sytuacjach uczestniczą i jak je wywołują. Towarzysze Wolanda, poruszając się po Moskwie z lat trzydziestych ubiegłego wieku zaglądają do miejsc, gdzie ewidentnie łamane są prawa obywatela. Widzimy zatem Korowiowa i kocura w sklepie z luksusowymi towarami, czyli mandarynkami, czy przed restauracją. W pierwszym miejscu okazuje się, że owoce nie są sprzedawane wszystkim, tylko wybrańcom, a do drugiego można wejść tylko za okazaniem specjalnych legitymacji.

Bułhakow w ten sposób obśmiał panujące w jego mieście bezsensowne prawa i zwyczaje, zwracając na nie uwagę czytelnika. Uciekł się do zabiegu, w którym groteskowe postacie wydają się być „normalne”, a to mieszkańcy Moskwy zachowywali się komicznie, ślepo wypełniając absurdalne polecenia władz. Pisze o tym także Teresa Nowacka:
Groteska pełni w utworze rolę satyryczną; służy demaskowaniu i ośmieszaniu głupoty, obłudy, zakłamania, tchórzostwa, nieuczciwości oraz ujawniania braku zasad, praw i porządku w rzeczywistości moskiewskiej.


strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Mistrz i Małgorzata - streszczenie
2  Obraz Moskwy ukazany w Mistrzu i Małgorzacie
3  Mistrz i Małgorzata jako utwór o kondycji artysty i jego stosunku do własnego dzieła