Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
.
Kontekst (literatura):
„Makbet” William Szekspir – sfera fantastyczna w dramacie oddziaływała silnie na wydarzenia i postawy bohaterów ze świata rzeczywistego;
„Balladyna” Juliusz Słowacki – w utworze świat realny i fantastyczny funkcjonują równolegle i mają na siebie wzajemny wpływ;
„Wesele” Stanisław Wyspiański – Wyspiański wprowadził do utworu duchy i zjawy, które były widoczne dla realnych bohaterów i mogły z nimi rozmawiać;
„Mistrz i Małgorzata” Michaił Bułhakow – świat rzeczywisty i fantastyczny były ze sobą powiązane i swobodnie się przenikały.

Kontekst (film):


Streszczenie:
W czasie romantyzmu wielu twórców wplatało do swoich utworów wątki baśniowe i fantastyczne zaczerpnięte z opowiadań ludowych. Doskonałym przykładem dzieła, w którym zobaczysz jakie relacje łączyły świat realny i fantastyczny, jest II część „Dziadów”.

- W dramacie panuje atmosfera grozy i tajemnicy wynikająca z tego, że akcja toczy się nocą w kaplicy znajdującej się przy cmentarzu.
- Opisywany w utworze obrzęd dziadów stanowi potwierdzenie więzi istniejącej między światem realnym a pozaziemskim, które wzajemnie się przenikały.
- Szczególną rolę w istnieniu tej relacji odgrywał Guślarz, który był pośrednikiem między żywymi a zmarłymi.
- Mickiewicz sięgnął po wątki fantastyczne, by stworzyć w utworze atmosferę grozy i tajemniczości.
- Ponadto dzięki nim chciał potwierdzić istnienie świata pozagrobowego, który dostrzec mogą tylko ci, którzy obserwują świat oczami duszy oraz pokazać właściwy sposób postępowania.

„Harry Potter i Kamień Filozoficzny” reż. Chris Columbus – w pierwszym oraz pozostałych filmach będących adaptacją serii J.K. Rowling fantastyczny świat czarodziejów jest częścią rzeczywistego świata, a wydarzenia zachodzące w obu sferach mają na siebie wpływ.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
15  Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst