Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

W utworze Adam Mickiewicz tworzy atmosferę tajemnicy i grozy, umiejscawiając akcję w wiejskiej kaplicy blisko cmentarza i używając elementów jak wiatr czy ciemność. Obrzęd dziadów służy jako most między światem realnym a pozaziemskim, umożliwiając komunikację z duszami zmarłych. Kluczową rolę odgrywa postać Guślarza, który działa jako pośrednik między tymi dwoma światami, zdolny nie tylko do przywoływania, ale i odprawiania duchów. Ostateczne nieposłuszeństwo jednego z duchów podkreśla autonomię zaświatowej egzystencji i ograniczenia władzy żyjących nad nią.

Wątki fantastyczne pochodzące z ludowości zostały wykorzystane do stworzenia w „Dziadach” klimatu grozy i tajemniczości. Celem Mickiewicza nie było jednak przerażenie czytelników, a utwierdzenie ich w przekonaniu, że istnieje świat pozagrobowy. Możemy go dostrzec tylko, jeśli będziemy patrzeć na świat oczami duszy. W ten sposób poeta chciał potwierdzić romantyczną ideologię głoszącą, że do poznawania świata potrzebne jest czucie i wiara. Pojawienie się duchów w utworze jest częścią przedstawionej historii, ale posłużyło również do przekazania odbiorcom nauk moralnych. Poeta chciał przedstawić odbiorcom dzieła, na czym polega człowieczeństwo i jak powinni postępować, by dostąpić zbawienia.

Kontekst epoki
W utworach romantycznych fantastyka manifestuje się na trzech głównych płaszczyznach: czasu, miejsca i postaci. Wydarzenia często mają miejsce w nocy, w odludnych lokalizacjach, a bohaterowie są tajemniczymi postaciami bez jasno określonej biografii. Ta fascynacja fantastyką i nadprzyrodzonym była również wpływem szekspiryzmu, odzwierciedlającego zainteresowanie twórców dziełami Williama Szekspira. Tajemniczość i gloryfikacja wyobraźni są zatem charakterystyczne dla literatury epoki romantyzmu, w której elementy baśniowe i fantastyczne nie są odseparowane od rzeczywistości, ale stanowią jej integralną część.

Nawiązania (literatura)
  • „Makbet” William Szekspir – sfera fantastyczna w dramacie oddziaływała silnie na wydarzenia i postawy bohaterów ze świata rzeczywistego;
  • „Balladyna” Juliusz Słowacki – w utworze świat realny i fantastyczny funkcjonują równolegle i mają na siebie wzajemny wpływ;
  • „Wesele” Stanisław Wyspiański – Wyspiański wprowadził do utworu duchy i zjawy, które były widoczne dla realnych bohaterów i mogły z nimi rozmawiać;E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  47. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  45. Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  42. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  41. Czym dla człowieka jest wolność? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  46. Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  43. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst polskiej młodzieży.
11  44. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst