Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Dziady cz. III, to głęboka analiza różnych postaw społeczeństwa polskiego wobec rosyjskiego zaborcy. Postawy te zostały zilustrowane poprzez trzy różne grupy:

  • elity, które zaniedbały swoje narodowe dziedzictwo na rzecz kosmopolitycznego stylu życia;
  • patrioci, gotowi poświęcić wszystko dla dobra narodu;
  • zdrajcy, którzy dla osobistych korzyści sprzedali się zaborcy.


Mickiewicz używa rozbudowanej charakteryzacji i dramatycznych sytuacji do ukazania tych postaw, najlepiej widoczne w scenach "Salon Warszawski" i "Pan Senator". W scenie VII "Salon Warszawski", obserwujemy dwie kontrastujące grupy: towarzystwo siedzące przy stolikach i towarzystwo przy drzwiach. Pierwsza grupa, złożona z inteligencji i arystokracji, wiedzie luksusowe życie, porozumiewa się w języku francuskim, ignoruje kwestie narodowe. Ich główne zmartwienie to utrata możliwości towarzyskich spowodowana opuszczeniem Warszawy przez Nowosilcowa. Drugą grupą są osoby zatroskane o losy Polski, stojące przy drzwiach i rozmawiające w języku polskim. W przeciwieństwie do elit, te osoby rozumieją wagę narodowej jedności i są krytyczne wobec postaw wyższych sfer społeczeństwa.

Scena VIII ukazuje nam najmroczniejszą stronę społeczeństwa – zdrajców, którzy dla osobistych korzyści współpracują z zaborcą. Postacie takie jak Pelikan czy Doktor są dla Mickiewicza symbolami zdrady narodowej. Jednak pośród tego mrocznego obrazu, postać Kaprala niesie iskierkę nadziei. Nawet będąc zmuszonym do noszenia carskiego munduru, nie zapomina o swojej prawdziwej tożsamości, co sugeruje, że prawdziwa narodowa tożsamość pozostaje nienaruszona nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

Kontekst biografii autora
Cykl "Dziady" Adama Mickiewicza, a szczególnie jego trzecia część, stanowi głęboką refleksję nad losami Polski w kontekście walki z rosyjskim zaborcą. Mickiewicz, przez osobiste doświadczenia związane z prześladowaniami i zesłaniem, zwraca uwagę na moralne i duchowe aspekty oporu przeciwko zaborcy. Używa realnych postaci historycznych, jak Tomasz Zan czy Piotr Wysocki, by uwydatnić różne postawy wobec walki o niepodległość. Dzięki temu, "Dziady" drezdeńskie są nie tylko dramatem narodowym, ale też dokumentem epoki, odzwierciedlającym ideologiczne i moralne dylematy Polaków.

Nawiązania (literatura)
  • „Syzyfowe prace” Stefan Żeromski – głównym tematem utworu jest proces rusyfikacji polskiej młodzieży, który był niejako „syzyfową pracą”, czyli skazaną na porażkę ze względu na bunt pokolenia młodych patriotów;
  • "Kordian" Juliusza Słowackiego – Kordian mimo sprzeciwu społeczeństwa sam próbuje podjąć walkę z rosyjskim zaborcą i obalić cara.
  • "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej - Ten powieściowy portret życia na Kresach w XIX wieku ukazuje stosunki społeczne wobec zaborcy rosyjskiego oraz próby podtrzymania polskości w trudnych czasach.E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  40. Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  47. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  45. Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  42. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  41. Czym dla człowieka jest wolność? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  46. Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  43. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst polskiej młodzieży.