Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Walka dobra ze złem o duszę ludzką trwa już od czasu stworzenia przez Boga pierwszych ludzi. W literaturze motyw ten bardzo często pojawiał się w polskiej literaturze tworzonej w okresie zaborów, a jednym z najbardziej znanych utworów jest III część „Dziadów” Adama Mickiewicza.

- Najważniejszą częścią III części „Dziadów” jest „Wielka Improwizacja”.
- To właśnie w tej scenie Konrad przekonany o swojej wyjątkowej roli w wyzwoleniu polskiego narodu zwrócił się przeciwko Bogu.
- Konrad oskarżał Boga o obojętność wobec cierpień Polaków i niemal posunął się do nazwania Boga carem.
- Scena ta potwierdza rozgrywającą się walkę dobra ze złem o duszę więźnia (którą już wcześniej rozpoczęły siły ciemności i aniołowie).
- Pojedynek dobra ze złem o duszę Konrada zakończył się zwycięstwem dobra dzięki egzorcyzmom odprawionym przez księdza Piotra.
- Walka dobra ze złem w dramacie ma wymiar symboliczny, który można odczytywać także w kontekście walki o odzyskanie niepodległości oraz walki Polaków z rosyjskim oprawcą.

„Makbet” William Szekspir – tytułowy bohater był dobrym i wiernym rycerzem, jednak przegrał walkę o własną duszę ze złem z powodu wygórowanych ambicji i ogromnej żądzy władzy;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
15  Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst