Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

„Wielka Improwizacja” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza ukazuje wewnętrzny dramat Konrada, bohatera pragnącego stać na czele narodu w trudnym procesie odrodzenia Polski. Podczas pobytu w więzieniu zwraca się on z pretensjami i prośbami do Boga, wyrażając swoje rozgoryczenie wobec Boskiej obojętności na cierpienie Polaków. Brak odpowiedzi powoduje w nim bunt i prowokuje do formułowania coraz bardziej drastycznych oskarżeń wobec Stwórcy, aż dochodzi do wyzwania Boga na pojedynek. Scena ta jest także polem walki dobra ze złem, gdzie o duszę Konrada walczą anioły i diabelskie siły, reprezentujące odpowiednio pozytywne i negatywne emocje bohatera. Dramat duchowy Konrada kończy się interwencją Księdza Piotra, który wykonuje egzorcyzm, ratując tym samym bohatera przed całkowitym oddaniem się złu.

W III części „Dziadów” Adama Mickiewicza walka dobra ze złem nosi silne znaczenie symboliczne. Dramat ukazuje ją jako odwieczny konflikt, widoczny zarówno w dążeniu Polski do odzyskania niepodległości, w moralnym konflikcie patriotycznej młodzieży ze zdrajcami narodu, jak i w metafizycznej walce aniołów z diabłami wokół postaci Konrada. W "Wielkiej Improwizacji" Konrad, będący wyrazicielem narodowego buntu, stoi w centrum tego konfliktu. Mickiewicz przedstawia poprzez niego zarówno walkę o wolność narodu, jak i uniwersalny dylemat między wartościami a pokusami, które ciągną człowieka w różne strony.

Kontekst biblijny
Rywalizacja dobra ze złem ta ma swoje korzenie w Biblii. W Księdze Rodzaju, Adam i Ewa, skuszeni przez węża (uważanego za postać Szatana), przekraczają boskie przykazanie, co prowadzi do upadku człowieka. W Nowym Testamencie, postać Jezusa Chrystusa symbolizuje apogeum tej rywalizacji, przeciwstawiając się pokusom Szatana, zwłaszcza podczas swego pobytu na pustyni. Ostateczny triumf dobra nad złem jest ukazany w Apokalipsie św. Jana, gdzie przedstawiona jest końcowa bitwa między Bogiem a Szatanem.

Nawiązania (literatura)
  • "Faust" Johannesa Wolfganga Goethego - jest to jedno z najważniejszych dzieł literatury światowej, opowiadające o doktorze Fauście, który zawiera pakt z diabłem w poszukiwaniu prawdy i spełnienia.
  • "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa- w powieści ta walka ukazana jest w kontekście konfrontacji postaci Wolanda (diabła) z ludźmi w sowieckiej Moskwie oraz w opowieści o Piłacie i Jeszui.
  • „Medaliony” Zofia Nałkowska – w opowiadaniu „Przy torze kolejowym” wyraźnie widać jak w realiach II wojny światowej zmienia się hierarchia wartości i pojęcie dobra i zła. Mężczyzna, który zamordował cierpiącą kobietę, tak naprawdę ulżył jej cierpieniom i spełnił jej życzenie, choć decyzja o jej zamordowaniu wymagała od niego wielkiej odwagi;E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  40. Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  47. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  42. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  41. Czym dla człowieka jest wolność? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  46. Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  43. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst polskiej młodzieży.
11  44. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst