Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Biblia jest najbardziej znanym dziełem literackim na świecie, które jak wiesz, stało się inspiracją dla twórców kultury. Po wątki biblijne sięgali także polscy pisarze, szczególnie w epoce romantyzmu.

- Motywy biblijne znajdziesz między innymi w III części „Dziadów”.
- Mickiewicz zacytował w utworze Ewangelię świętego Mateusza, wprowadził bohaterów pochodzących z Biblii (aniołowie, Szatan, Jezus Chrystus, Matka Boska), a także wspominał o istnieniu zaświatów, walce dobra ze złem i nawiązywał do męczeńskiej śmierci Jezusa.
- Motywy biblijne w III części „Dziadów” posłużyły poecie głównie do stworzenia koncepcji mesjanizmu narodowego.
- Ideologia ta jest związana z postrzeganiem Polski jako Chrystusa i wybawiciela wszystkich narodów.
- Ponadto Mickiewicz wykorzystał wątki biblijne, by ukazać relacje łączące świat realny i pozazmysłowy.

„Nie-boska komedia” Zygmunt Krasiński – w utworze znajduje się nawiązanie do istnienia szatana, motywu apokalipsy i walki dobra ze złem zakończonej zwycięstwem dobra pod postacią Chrystusa;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  40. Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  47. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  45. Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  42. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  41. Czym dla człowieka jest wolność? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  46. Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  43. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst polskiej młodzieży.
11  44. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst