Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad pojęciem wolności? Jako młody człowiek prawdopodobnie postrzegasz ją głównie przez pryzmat możliwości decydowania o sobie. Na podstawie lektury III części „Dziadów” przekonasz się jednak, że dążenie do wolności w czasach zaborów miało wiele znaczeń.

- Adam Mickiewicz pokazał w dramacie problem wolności z perspektywy narodu żyjącego w niewoli oraz jednostki stawiającej wolności jako swój główny cel w życiu.
- Dla Konrada wolność była związana głównie z umysłem, a nie sferą fizyczną.
- Według bohatera wyjście z więzienia nie przyniosłoby mu wolności, bo dla niego wolność wiązała się z pobytem w ojczyźnie.
- W Wielkiej Improwizacji Konrad zwrócił się do Boga z żądaniem oddania mu władzy nad ludzkimi duszami, co świadczy o jego nadmiernej dumie i postrzeganiu wolności umysłów rodaków jako mało istotnej wartości.
- III część „Dziadów” porusza także tematykę dążeń Polaków do odzyskania niepodległości.
- Mickiewicz przedstawił w utworze koncepcję mesjanizmu, zgodnie z którą ofiara Polaków ma przynieść Europie upragnioną wolność.
Ponadto w dramacie wolność była przedstawiona także jako śmierć oznaczająca wybawienie od tortur czy trudnych myśli.

„Ferdydurke” Witold Gombrowicz – Józio Kowalski pragnął wolności i wyzwolenia się z funkcjonujących w społeczeństwie norm, jednak przekonał się, że żaden człowiek nie jest do końca wolny ze względu na nakładane przez otoczenie „gęby”;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
15  Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst