Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Młodzież jest przyszłością każdego narodu, czego świadomi byli zaborcy, którzy jak pamiętasz, podzielili między siebie nasz kraj. Swoimi prześladowaniami starali się zgasić entuzjazm młodych patriotów. Literackim świadectwem okrucieństwa rosyjskiego zaborcy jest III część „Dziadów” Adama Mickiewicza.

- Mickiewicza zainspirowały autentyczne wydarzenia, jakim były prześladowania młodzieży polskiej zainicjowane przez senatora Nowosilcowa.
- „Dziady cz. III” stanowiły hołd poety dla jego zmarłych przyjaciół i polskich patriotów oraz protest wobec okrucieństwa rosyjskich oprawców.
- Cierpienie polskiej młodzieży zostało zaprezentowane na przykładzie niesłusznych aresztowań, brutalnych tortur stosowanych przez carskie wojsko i wywozu dzieci na Syberię.
- Zwróć szczególną uwagę na historię Cichowskiego, który załamał się psychicznie na skutek pięcioletniego aresztu oraz Rollisona, którego zamordowano.
- III część „Dziadów” stanowi dowód męczeństwa polskiej młodzieży, która mimo prześladowań i tortur nie porzuciła patriotycznych ideałów, a dla ojczyzny młodzi patrioci byli gotowi poświęcić życie tak jak Chrystus dla ludzkości.

„Syzyfowe prace” Stefan Żeromski – głównym tematem utworu jest proces rusyfikacji polskiej młodzieży, który był niejako „syzyfową pracą”, czyli skazaną na porażkę ze względu na bunt pokolenia młodych patriotów;
  Dowiedz się więcej
1  39. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  40. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
3  42. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  45. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst