Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jak wiesz z własnych doświadczeń, walka między dobrem a złem odbywa się codziennie na całym świecie. Wszelkie przejawy zła i okrucieństwa budzą sprzeciw społeczeństwa, o czym pisało wielu twórców. Jednym z nich był Adam Mickiewicz.

- Poeta w III części „Dziadów” poruszył kwestię buntu wobec zła zarówno z perspektywy narodu, jak i jednostki.
- Największym buntownikiem w dramacie jest Konrad, który w Wielkiej Improwizacji sprzeciwił się woli Boga, którego niemal nazwał carem, czyli największym złem.
- W utworze poruszony został także motyw prześladowań polskich patriotów oraz buntowniczej postawy Polaków wobec terroru rosyjskiego zaborcy.
- III część „Dziadów” stanowi wyraz buntu Mickiewicza wobec carskiej tyranii i bestialskiego traktowania młodych Polaków po klęsce powstania listopadowego.
- Utwór miał także zachęcić rodaków do walki z okrucieństwem zaborców.

„Nie-boska komedia” Zygmunt Krasiński – w utworze pojawia się motyw buntu przeciwko rewolucji, która w oczach arystokratów była złem;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
15  Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst