Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Jak wiesz z własnych doświadczeń, walka między dobrem a złem odbywa się codziennie na całym świecie. Wszelkie przejawy zła i okrucieństwa budzą sprzeciw społeczeństwa, o czym pisało wielu twórców. Jednym z nich był Adam Mickiewicz.

- Poeta w III części „Dziadów” poruszył kwestię buntu wobec zła zarówno z perspektywy narodu, jak i jednostki.
- Największym buntownikiem w dramacie jest Konrad, który w Wielkiej Improwizacji sprzeciwił się woli Boga, którego niemal nazwał carem, czyli największym złem.
- W utworze poruszony został także motyw prześladowań polskich patriotów oraz buntowniczej postawy Polaków wobec terroru rosyjskiego zaborcy.
- III część „Dziadów” stanowi wyraz buntu Mickiewicza wobec carskiej tyranii i bestialskiego traktowania młodych Polaków po klęsce powstania listopadowego.
- Utwór miał także zachęcić rodaków do walki z okrucieństwem zaborców.

„Nie-boska komedia” Zygmunt Krasiński – w utworze pojawia się motyw buntu przeciwko rewolucji, która w oczach arystokratów była złem;
  Dowiedz się więcej
1  39. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  40. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
3  41. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  42. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  45. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst