Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Relacje Boga i człowieka są niezwykle skomplikowane, o czym czytałeś już w biblijnej historii o stworzeniu pierwszych ludzi. Motyw ten odnajdziesz także w III części „Dziadów”, gdzie Adam Mickiewicz przedstawił dwie postawy człowieka wobec Boga.

- Konrad buntował się przeciwko Bogu i jego obojętności wobec cierpienia Polaków.
- Bohater postrzegał siebie jako równego Bogu, a jego pycha i złość zostały wykorzystane przez Szatana, który podsycał jego wewnętrzny bunt.
- Konrad nieomal nazwał Boga carem, jednak ostatecznie słowa te wypowiedział szatan.
- Odmienną postawę wobec Boga wykazywał ksiądz Piotr.
- Duchowny pokornie akceptował wolę Boga, a jego poświęcenie zostało docenione przez Stwórcę, który zesłał mu widzenie dotyczące odrodzenia się Polski.
- Za pomocą ukazania odmiennych relacji bohaterów z Bogiem poeta pragnął pokazać, że Bóg docenia wiernych wyznawców.

„Dżuma” Albert Camus – w powieści zostały pokazane różne relacje bohaterów z Bogiem (np. wierzący ojciec Paneloux czy ateista doktor Rieux);
  Dowiedz się więcej
1  39. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  40. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
3  41. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  42. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst