Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Samotność towarzyszyła wielu bohaterom literackim. Najczęściej była ona efektem braku zrozumienia ponadprzeciętnej jednostki przez resztę społeczeństwa, tak jak miało to miejsce w przypadku Konrada z III części „Dziadów”.

- Konrad był poetą przeświadczonym o własnej wyjątkowości i roli, jaką odegra w wyzwoleniu ojczyzny.
- Jako wybitna jednostka był jednak osamotniony, ponieważ ludzie nie rozumieli jego poezji.
- Konrad zdawał sobie sprawę, że samotność jest częścią jego życiowej drogi, jednak mimo to szukał kontaktu z Bogiem.
- Decydując się na poświęcenie swojego życia dla ojczyzny, bohater sam skazał się na samotność.
- Jego samotną walkę o dobro polskiego narodu można porównać do postawy Prometeusza.

„Kordian” Juliusz Słowacki – już od czasów młodości Kordian czuł się samotny i niezrozumiany, a jego samotność jedynie pogłębiła się w dorosłym życiu, gdy musiał sam podjąć próbę zamachu na cara;
  Dowiedz się więcej
1  39. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  40. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
3  41. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  42. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  45. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  46. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst