Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jakie skojarzenia budzi w Tobie Syberia? Z pewnością w swojej głowie widzisz lasy, śnieg i bezkresną przestrzeń. To właśnie w takich okolicznościach cierpiały tysiące Polaków, którzy po klęsce powstania listopadowego czy w trakcie II wojny światowej byli zsyłani na Syberię, by pracować w nieludzkich warunkach. O Sybirze jako symbolu cierpienia Polaków pisał Adam Mickiewicz w III części „Dziadów”.

- W Przedmowie do dramatu Mickiewicz napisał, że wielu nauczycieli i uczniów uniwersytetu trafiło na Syberię, a jemu jako jednemu z nielicznych udało się przeżyć.
- Winą za cierpienia rodaków obarczał senatora Nowosilcowa, który zainicjował prześladowania polskiej młodzieży.
- W „Dziadach” motyw Syberii najbardziej widoczny jest w I scenie podczas rozmowy więźniów na temat wywozu studentów na Sybir, który był jedną z najgorszych kar.
- Sybir w dramacie został ukazany jako miejsce męki i cierpienia, z którego rzadko udawało się powrócić do ojczyzny.
- Zesłanie na Syberię zostało przez Mickiewicza pokazane jako symbol poświęcenia polskich patriotów na rzecz wolności ojczyzny (podobnie jak Jezus poświęcił swoje życie dla zbawienia ludzkości).

„Anhelli” Juliusz Słowacki – dla tytułowego bohatera Syberia była prawdziwym piekłem, miejscem, gdzie zesłani Polacy ciężko pracowali, cierpieli katusze fizyczne i tracili rozum. Syberia jest w tym utworze symbolem cierpienia Polaków i odbierania im tożsamości narodowej;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
15  Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst