Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matura ustna 2024 MATURA 2024 - pełną odpowiedź na wszystkie pytania maturalne znajdziesz w ebooku - 110 odpowiedzi na pytania jawne. Sprawdzam >>

Jakie skojarzenia budzi w Tobie Syberia? Z pewnością w swojej głowie widzisz lasy, śnieg i bezkresną przestrzeń. To właśnie w takich okolicznościach cierpiały tysiące Polaków, którzy po klęsce powstania listopadowego czy w trakcie II wojny światowej byli zsyłani na Syberię, by pracować w nieludzkich warunkach. O Sybirze jako symbolu cierpienia Polaków pisał Adam Mickiewicz w III części „Dziadów”.

- W Przedmowie do dramatu Mickiewicz napisał, że wielu nauczycieli i uczniów uniwersytetu trafiło na Syberię, a jemu jako jednemu z nielicznych udało się przeżyć.
- Winą za cierpienia rodaków obarczał senatora Nowosilcowa, który zainicjował prześladowania polskiej młodzieży.
- W „Dziadach” motyw Syberii najbardziej widoczny jest w I scenie podczas rozmowy więźniów na temat wywozu studentów na Sybir, który był jedną z najgorszych kar.
- Sybir w dramacie został ukazany jako miejsce męki i cierpienia, z którego rzadko udawało się powrócić do ojczyzny.
- Zesłanie na Syberię zostało przez Mickiewicza pokazane jako symbol poświęcenia polskich patriotów na rzecz wolności ojczyzny (podobnie jak Jezus poświęcił swoje życie dla zbawienia ludzkości).

„Anhelli” Juliusz Słowacki – dla tytułowego bohatera Syberia była prawdziwym piekłem, miejscem, gdzie zesłani Polacy ciężko pracowali, cierpieli katusze fizyczne i tracili rozum. Syberia jest w tym utworze symbolem cierpienia Polaków i odbierania im tożsamości narodowej;


E-book - 110 pytań maturalnych na maturę ustną z języka polskiego


  Dowiedz się więcej
1  40. Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  47. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  45. Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  42. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  41. Czym dla człowieka jest wolność? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  43. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  44. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  46. Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  47. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  43. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst polskiej młodzieży.
11  44. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst