Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Książka ta wpisuje się w nurt, jaki pojawił się w literaturze polskiej w latach 70. w następstwie takich dzieł jak np. Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego – przedstawiających wojnę widzianą z bliska oczami pojedynczego człowieka. Jest zapisem rozmowy z Markiem Edelmanem, zastępcą komendanta ŻOB, jedynym członkiem organizacji, któremu udało się ocaleć.

Jak powiedziała sama autorka, Zdążyć przed Panem Bogiem jest
„książką o ludziach w sytuacji ostatecznej, o tym, co człowiek może zrobić ze swoją śmiercią i ze swoim życiem” .(1)
Zdążyć przed Panem Bogiem jest reportażem* literackim złożonym z piętnastu wyodrębnionych graficznie fragmentów o różnorodnej formie.
* REPORTAŻ – gatunek dziennikarsko-literacki wykształcony w 2. połowie XIX wieku w wyniku dynamicznego rozwoju prasy. Obejmuje utwory będące sprawozdaniami z wydarzeń, których autor był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem. O charakterze reportażu decyduje stosunek elementów informacyjnych oraz autorskiej interpretacji i oceny. Ze względu na tematykę wyróżniamy reportaż społeczno-obyczajowy, podróżniczy, wojenny, sądowy, sportowy i in. (2)
  • Fragmenty: 1, 7, 10, 12 – 15 – wywiad z Edelmanem
  • Fragmenty: 4, 5, 8, 9 – relacja odautorska będąca sprawozdaniem z wypowiedzi bohaterów drugoplanowych, dzięki którym relacja zostaje uszczegółowiona
  • Fragment 2 – sprawozdanie autorki z reakcji czytelników na opublikowany wywiad z Edelmanem
  • Fragment 3 – refleksja o sposobie przekazywania informacji przez Edelmana, wyjaśnienie jego trwającego trzydzieści lat milczenia
  • Fragment 11 – opowieść o niezrealizowanym filmie Andrzeja Wajdy na temat getta
Poszczególne fragmenty rozmów autorka przeplata poezją – we fragmencie 10 cytuje wiersz żydowskiego poety Władysława Szlengela pt. „Kontratak”, a we fragmencie 13 – urywki z zeszytu poetyckiego Jurka Wilnera.
1) Hanna Krall, Coraz częściej opowiadam smutne historie, [w:] Wojciech Wiśniewski, Lekcja polskiego, Warszawa 1993
2)Na podstawie hasła „Reportaż” w Słowniku terminów literackich, Wrocław 2000Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Zdążyć przed Panem Bogiem - streszczenie w pigułce
2  Interpretacja tytułu „Zdążyć przed Panem Bogiem”
3  Zdążyć przed Panem Bogiem - problematyka