Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Zapis pierwszego wywiadu z Markiem Edelmanem:
a)Wspomnienia o pierwszym dniu powstania w getcie.
b)Wspomnienia o samobójczej śmierci powstańców.
c)Wspomnienia o pracy gońca w szpitalu.
d)Wspomnienia o akcji „wywożenia ludności na Wschód”.
e)Rozmowy o podjęciu walki z Niemcami.

2. Echa wywiadu z Markiem Edelmanem:
a)Spotkanie z przywódcami związków w USA.
b)Spotkanie Edelmana z literatem, panem S.

3. Sprawozdanie z powstania w getcie przed przedstawicielami partii politycznych.
4. Rozważania Edelmana o sposobach umierania Żydów:
5. Wspomnienia o Krystynie Krahelskiej.
6. Opis życia i śmierci w getcie.
7. Badania doktor Teodozji Goliborskiej nad chorobą głodową.

8. Praca Edelmana w szpitalu:
a)Rozmowa o Profesorze.
b)Próby przekonania Profesora do przeprowadzenia operacji serca.
c)Oczekiwanie na operację Rzewuskiego.
d)Wspomnienia udanych zabiegów Rudnego i Bubnerowej.

9. Wspomnienie Edelmana o Żydzie, dręczonym przez niemieckich oficerów.
10. Wspomnienie o żydowskich prostytutkach w getcie.

11. Rozmowa o sytuacji, w której Edelman został członkiem komendy ŻOB-u:
a)Wspomnienie o „Adamie”.
b)Wspomnienia o ratowaniu ludzi, idących na Umschlagplatz.
c)Opowieść o zachowaniu ludzi, czekających na transport.
d)Wspomnienie o Poli Lifszyc.
e)Opowieść o przydzielaniu tzw. „numerków życia”.
f)Wspomnienie o Toli Goliborskiej.
g)Opowieść o rozpoczęciu akcji „przesiedlania ludności na Wschód”.
h)Wspomnienie samobójczej śmierci Adama Czernikowa.12. Historie choroby pacjentów Edelmana: pana Wilczkowskiego, pana Rudnego i pani Bubnerowej.
13. Wspomnienie powojennego spotkania Edelmana z córką komendanta Umschlagplatzu.

14. Rozmowa o wydarzeniach po zakończeniu akcji „wywożenia ludności na Wschód”:
a)Relacja o utworzeniu Żydowskiej Organizacji Bojowej.
b)Opowieść o drugiej akcji likwidacji getta.
c)Wspomnienie o Hennochu Rusie.
d)Wspomnienia o działalności łączniczek.
e)Wspomnienie walk w płonącym getcie.
f)Wspomnienie o Elżuni i jej samobójczej śmierci.
g)Spotkanie z grupą Anielewicza.strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Zdążyć przed Panem Bogiem - streszczenie w pigułce
2  cytaty
3  Wątki w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall