Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1. Miłość Zenona do Elżbiety i początki ich znajomości.
2. Miłość Elżbiety do Awaczewicza.
3. Imieninowe przyjęcie Cecylii Kolichowskiej.
4. Elżbieta odkrywa, że Awaczewicz jest kochankiem jej nauczycielki.
5. Przyjazd Zenona do Boleborzy i poznanie Justyny.
6. Justyna zostaje kochanką Zenona.
7. Rozmowa Zenona z Czechlińskim i propozycja pisania artykułów do „Niwy”.
8. Spotkanie po latach Zenona i Elżbiety.
9. Narodziny miłości Zenona i Elżbiety, jego wyjazd do Paryża.
10. Choroba Bogutowej.

11. Przyjazd do miasta Justyny i jej matki.
12. Śmierć Bogutowej.
13. Powrót Zenona z Paryża.
14. Spotkanie z Justyną i odnowienie ich romansu.
15. Zenon zostaje redaktorem „Niwy”.
16. Wizyta u Elżbiety.
17. Romans Zenona i Justyny.
18. Wiadomość o ciąży Justyny.
19. Choroba Kolichowskiej.
20. Wyjawienie prawdy Elżbiecie o ciąży Justyny.

21. Rozmowa Elżbiety z Justyną.
22. Wyjazd Bieckiej do Warszawy i zerwanie z Zenonem.
23. Przyjazd Zenona i pojednanie z Elżbietą.
24. Praca Justyny w sklepie Torucińskiego.
25. Wizyta Zenona z narzeczoną w Boleborzy.
26. Ślub i podróż poślubna.
27. Objęcie stanowiska prezydenta miasta przez Zenona.
28. Śmierć Jasi Gołąbskiej.
29. Justyna rezygnuje z pracy w sklepie.
30. Powrót Karola Wąbrowskiego z zagranicy.

31. Praca Bogutówny w cukierni i początki jej choroby.
32. Rozmowa księdza Czerlona z Karolem.
33. Raut u Ziembiewiczów.
34. Lekarz stwierdza u Justyny schizofrenię.
35. Śmierć Kolichowskiej.
36. Justyna zaczyna grozić Zenonowi.
37. Masówka robotników pod ratuszem zakończona strzałami do robotników.
38. Justyna próbuje popełnić samobójstwo.
39. Wtargnięcie Bogutówny do gabinetu Zenona i oblanie go kwasem.
40. Aresztowanie Bogutówny.

41. Samobójstwo Zenona.
42. Wyjazd Elżbiety za granicę.
43. Przeprowadzka pani Żanci z wnukiem do kamienicy przy Staszica.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij

  Dowiedz się więcej
1  Granica - streszczenie szczegółowe
2  Granica jako powieść...
3  Oskarżenie i obrona Ziembiewicza - wybór argumentów