Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Cykl ten jest manifestem przekonań samego poety, jak również całego polskiego romantyzmu. Dzięki jego powstaniu Mickiewicz opowiedział się po jednej ze stron w konflikcie klasyków z romantykami. Ci pierwsi nie akceptowali pozarozumowego postrzegania świata, opartego na wierzeniach prostego ludu, a także jednoczesnego istnienia dwóch przeciwstawnych światów: realnego i metafizycznego.

Równocześnie ballady te wyrażają przekonanie samego autora o wyższości poznania pozarozumowego nad poznaniem czysto naukowym. Wynikać to może z założeń epoki, które pojmują naturę jako księgę, którą można odczytać, ale poprzez spojrzenie rozumowe. Przemawia ona do człowieka używając znaków, poprzez które ma wpływ na jego życie. Utwory Mickiewicza wyrażają przekonanie w możliwość kontaktu między rzeczywistością ziemską, ludzi żywych z rzeczywistością pozaziemską, ze światem duchów.


Romantyczne założenia w Balladach i romansach
Cykl mickiewiczowski tworzy praktyczną stronę założeń romantycznych, które wcześniej istniały tylko w formie teoretycznej. Są one dowodem istnienia nie tylko piękna literatury romantycznej, ale także jej wartości.
Wśród romantycznych założeń, które spełnia mickiewiczowski cykl należy wymienić:
- Ludowy kodeks moralny, sposób pojmowania winy i kary;
- Atmosfera grozy i tajemniczości, elementy fantastyczne;
- Fabuła zaczerpnięta jest z ludowych wierzeń i opowieści;
- Ballada wywodzi się z literatury ludowej, dopiero w romantyzmie miało miejsce jej rozpowszechnienie;
- Obecność fantastycznych, tajemniczych postaci – rusałki, diabły, duchy, widma;
- Nadprzyrodzone, trudne do wyjaśnienia, tajemnicze zdarzenia (na przykład powstanie jeziora Świteź);
- Istnienie jednego, zaakcentowanego wydarzenia; gwałtowne, sprawiedliwe rozwiązanie w finale;
- Współistnienie realizmu z fantastyką.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Sonety odeskie - wiadomości wstępne
2  Snuć miłość - analiza i interpretacja
3  To lubię - analiza i interpretacja

Zobacz inne opracowania utworów Adama Mickiewicza:
Pan Tadeusz - Dziady - Konrad Wallenrod

Komentarze: Ballady i romanse jako manifest ideowy

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2019-03-16 22:33:33

Myślę, że w balladach i romansach, Mickiewicz objawia swoją genialną umiejętność tworzenia cudnych strof prostym, niekomplikowanym językiem, której brak Słowackiemu. Mickiewicz ma zdecydowanie wiekszą siłę oddziaływania.


2019-02-18 18:43:26

Niestety żadne z Was nie ma racji. Każdy z romantyków tworzył tak naprawdę swój, autorki program widzenia świata, człowieka, literatury. Romantyzm to epoka antynomiczna, oparta na dwoistościach... Każdy z romantyków ma w zasadzie ten sam zestaw pytań, inne są zarówno odpowiedz na nie, jak i drogi dochodzenia do nich.


2019-01-22 18:41:37

Uważam, że niestety nie masz racji. Twórczość Słowackiego to wiele więcej niż realizacja konwencji oparta na opisywaniu tego co się widziało jak robił to Mickiewicz. Utwory Słowackiego mają głębię i każdy z nich jest zupełnie odmienny. Mickiewicz pisze "na jedno kopyto" (przepraszam za kolokwializm).
Streszczenia książek
Tagi: