Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Geneza powieści

Prace nad powieścią Kafka rozpoczął w sierpniu 1914 roku po spotkaniu w „Askańskim Dworze” i zerwaniu zaręczyn z Felicją Bauer. Po tych wydarzeniach postanowił napisać opowiadanie o konflikcie ojca z synem, jednak w miarę postępu pracy opowieść rozrosła się. Jedynie fragment powieści zatytułowany Poza prawem ukazał się za życia pisarza. Zaś resztę rękopisu Kafka umierając kazał zniszczyć razem z pozostałymi dziełami.


Już rok po śmierci pisarza ukazało się pierwsze wydanie Procesu (w roku 1925), zaś w Polsce w 1935 roku.


Konstrukcja powieści
Kompozycja utworu skupiona jest wokół głównego wątku procesu. Oparta jest ona na chronologicznej fabule, zaś układ zdarzeń jest przejrzysty. Akcja utworu zmierza ku katastrofie, którą jest śmierć głównego bohatera. Należy odczytywać ją jako parabolę (przypowieść *).
* Gatunek ten po raz pierwszy pojawił się w Biblii. Jest to utwór, w którym przedstawione zdarzenia i postacie obrazują uniwersalne prawdy dotyczące świata i człowieka, nie zaś ważne ze względu na charakter jednostkowy. Cechą charakterystyczną przypowieści jest fakt, że zawiera ona dwa plany – dosłowny i ukryty, symboliczny.

Bibliografia


1.Bieńkowski Z., Listy Kafki, [w:] Modelunki, Warszawa 1966
2.Bieńkowski Z., Nad dziennikami Kafki, [w:] F. Kafka, Dzienniki (1903-1923), Kraków 1961
3.Brod M., Franz Kafka. Opowieść biograficzna, Warszawa 1982
4.Camus A., Nadzieja i absurd w dziele Franza Kafki, [w:] Eseje, Warszawa 1974
5.Ernst P., Frnaz Kafka: koszmar rozumu, Warszawa 2003
6.Garaudy R., Realizm bez granic. Picasso – Saint-John Perse – Kafka, Warszawa 1967
7.Janouch G., Rozmowy z Kafką. Notatki i wspomnienia, Warszawa 1993
8.Kafka F., Dzienniki (1903-1923), Kraków 1961
9.Karst R., Drogi samotności. Rzecz o Franzu Kafce, Warszawa 1960
10.Pieczara M., Franz Kafka. Proces, Warszawa 1991
11.Rogalski A., Profile i preteksty, Warszawa 1958
12.Rogalski A., Tryptyk miłosny. Soren Kierkegaard – Regine Olsen, Franz Kafka – Felice Bauer, Emile Verhaeren – Marthe Massin, Warszawa 1977
13.Szewczyk W., Literatura niemiecka w XX wieku, Katowice 1964
14.Wagenbach K., Franz Kafka, Warszawa 2006
15.Walser M., Opis formy – studium o Kafce, Warszawa 1982
16.Wiech A., Franz Kafka. Proces, Warszawa 1990
17.Wilczycka D., Proces Franza Kafki, Lublin 2006
18.Wydmuch M., Frnanz Kafka, Warszawa 1982
19.www.pl.wikipedia.org
20.www.en.wikipedia.org
21.www.franzkafka.ovh.org

Mapa serwisu: