Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dobrze wiedzieć
Liczebnik to część mowy, który pozwala na wyrażanie ilości, kolejności, liczebności lub wielokrotności obiektów (przedmiotów, zjawisk, zwierząt, roślin czy ludzi). Odpowiadają na pytania: "ile", "ilu" oraz "który z kolei?"


Na przykład:
Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem na księżycu,
Jeden rok ma 365 dni.
Dwoje ludzi to para.
Pół kilograma ziemniaków to jedna druga kilograma ziemniaków,
Marek powiedział o kilka słów za dużo.

Rodzaje liczebników


Liczebniki Główne


Liczebniki główne wskazują dokładną liczbę jednostek. Służą do określania ilości elementów w zbiorze. Przykłady: jeden, dwa, trzy, czterdzieści.

Liczebniki Porządkowe


Liczebniki porządkowe wskazują na kolejność elementów w określonym zbiorze. Są używane, gdy chcemy wskazać, który element z kolei jest brany pod uwagę. Przykłady: pierwszy, drugi, trzeci, czterdziesty.

Liczebniki Zbiorowe


Liczebniki zbiorowe odnoszą się do liczby grup elementów. Pomagają określić, ile grup składających się z określonej liczby jednostek występuje. Przykłady: dwójka (dla grupy dwóch elementów), trójka (dla grupy trzech elementów), czwórka.

Liczebniki Ułamkowe


Liczebniki ułamkowe pozwalają wyrazić część całości. Są używane, gdy chcemy określić, jaka część zbioru lub całości jest brana pod uwagę. Przykłady: połowa, jedna trzecia, trzy czwarte.

Liczebniki Nieokreślone


Liczebniki nieokreślone nie wskazują dokładnej liczby, ale sugerują pewną ilość, często w sposób przybliżony. Przykłady: kilka, wiele, parę, trochę.

Liczebniki Mnożne


Liczebniki mnożne określają, ile razy dana liczba występuje. Pozwalają wyrazić wielokrotność danej liczby. Przykłady: podwójny, potrójny, poczwórny.

Liczebniki Wielorakie


Liczebniki wielorakie są specyficznym rodzajem liczebników mnożnych, które wskazują, ile razy określona liczba się zawiera w innej liczbie. Przykłady: dwukrotnie, trzykrotnie.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Jak napisać dobrą rozprawkę?
2  Alegoria - definicja, przykłady, test
3  Jak napisać dobry reportaż?