Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
2.Kolejnym etapem jest zebranie wiedzy o wydarzeniu, problemie, który będzie tematem reportażu. Postaraj się porozmawiać z kilkoma osobami, aby otrzymać różne spojrzenia na przedmiot reportażu. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie, posługując się datami, nazwami własnymi, co ułatwi ci później opis rozwoju sytuacji. Pamiętaj, że twoja praca musi być rzetelna, obiektywna, a wszelkie informacje powinny być potwierdzone, sprawdzone i zweryfikowane.

3.Zdecyduj, jaką formę będzie miał twój reportaż. Czy skupisz się przede wszystkim na ukazaniu rozwoju problemu, czy też postarasz się zgłębić istotę problemu? Czy twój reportaż będzie miał charakter informacyjny, sprawozdawczy, problemowy?

4.Zasiądź do pisania reportażu. Najpierw przybliż temat artykułu, osoby, o których będziesz pisał. Punktem wyjścia do ukazania przebiegu wydarzeń powinien być ogólny zarys problemu. Następnie przedstaw rozwój wydarzeń w czasie, wykorzystaj wypowiedzi uczestników zdarzenia, ich opinie. Pamiętaj, aby zachować obiektywizm i nie staraj się oceniać postaw osób, o których piszesz. Doprowadź wydarzenia do stanu aktualnego, przybliżając okoliczności rozwiązania konfliktu (jeśli miało to miejsce) lub pozostaw temat otwartym, wyjaśniając, że dany problem nadal istnieje i jest nie do pogodzenia. W zakończeniu podziel się własnymi spostrzeżeniami z odbiorcą, lecz unikaj subiektywnej oceny wydarzenia. Nie komentuj go.5. Zredaguj tekst pod względem stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

Dobrze wiedzieć
Wybierz temat, któremu podołasz na zasadzie: mierz siły na zamiary.

Bądź rzetelny, wiarygodny i postaraj się zebrać jak najwięcej materiałów, dotyczących tematu reportażu. Dzięki temu zyskasz najpełniejsze rozeznanie problemu.

Nie staraj się włączać do reportażu fikcji literackiej. Nie wymyślaj nowych zdarzeń, okoliczności, licząc na to, że twój reportaż będzie ciekawszy. Opisuj wyłącznie to, co miało miejsce.


Najczęściej występujące błędy


1. Reportaż zbliża się ku opowiadaniu.
2. Autor nie potrafi zachować pełnego obiektywizmu w ukazywaniu wydarzeń.
3. Autor dopełnia reportaż wymyślonymi epizodami.strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Okolicznik – część zdania, która opisuje okoliczności
2  Dopełnienie – część zdania, która „dopełnia” orzeczenie
3  Jak napisać dobry opis?