Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wypracowanie jest formą wypowiedzi pisemnej trudną do jednoznacznego zdefiniowania. Jest to zadanie otwarte, wymagające od ucznia umiejętności odpowiedniego ujęcia tematu, wykazania się kreatywnością, wyobraźnią, oryginalnością, samodzielnymi sądami i trafnością spostrzeżeń, nasuwających się w trakcie analizowania tematu.

Wyznaczniki wypracowania
- Wypracowanie powinno być spójne, tworząc logiczną całość.
- Dobór zagadnień powinien być zgodny z tematem.
- Wypracowanie musi być konkretne i przejrzyste.

Kompozycja wypracowania


Wypracowanie można podzielić na trzy części:
1. Wstęp – stanowi wprowadzenie do tematu wypracowania i dalszych rozważań.
2. Rozwinięcie – przybliża spojrzenie na zadany temat. Powinno skrupulatnie przedstawiać wszystkie aspekty, związane z tematem oraz własne przemyślenia autora na dany temat.
3. Zakończenie – podsumowuje rozważania i przybliża wnioski, jakie nasunęły się w trakcie analizy i interpretacji zagadnień, związanych z tematem.

Plan wypracowania, czyli jak napisać dobre wypracowanie?


1. Ważne jest właściwe zrozumienie tematu. Zastanów się nad doborem lektur, pojęć, zagadnień, które będziesz omawiał w rozwinięciu. Wypracowanie powinno być twórcze, więc w dużej mierze musi opierać się na twoich przemyśleniach, wnioskach, osądach. Możesz jednak wykorzystać cytaty, przyjąć jakieś motto za myśl przewodnią swej pracy.

2. Przygotuj plan wypracowania, uwzględniając w nim zagadnienia, które będziesz rozwijał w kolejnych akapitach. Schemat umożliwi ci uporządkowanie myśli w trakcie pisania.

3. Wstęp jest wprowadzeniem do tematu wypracowania. Powinien pokrótce przybliżać zagadnienia, które będziesz rozwijał w dalszej części pracy. Pamiętaj, że twoje wypracowanie powinno być oryginalne i ciekawe, więc nie powielaj znanych ci schematów. Nie posiłkuj się wiedzą książkową czy encyklopedyczną. Ograniczaj się wyłącznie do problematyki, związanej z tematem. Jeżeli twoje wypracowanie ma odnosić się do jakiejś kategorii, wyjaśnij je własnymi słowami. Jeśli twoim tematem jest np. szczęście, swe rozważania rozpocznij od wyjaśnienia, czym jest szczęście, jak ważne jest w życiu każdego człowieka. Zaznacz, że szczęście jest motywem często spotykanym w literaturze, płynnie przechodząc do rozwinięcia wypracowania. Nie zaczynaj wypracowania od informacji ogólnych o autorze dzieła, epoce, o samym dziele – to wiedza, którą nauczyciel posiada, a ty nie musisz jej powtarzać.

4. Rozwinięcie wypracowania powinno mieć charakter analizy i interpretacji zagadnień w oparciu o kontente przykłady. Omawiając temat na przykładzie wybranych bohaterów, nie skupiaj się na ich biografii czy też charakterystyce. Wyodrębnij jedynie te elementy, które pasują do tematu wypracowania. Każdy kolejny przykład zakończ podsumowaniem i spostrzeżeniami, odnoszącymi się do tematu wypracowania.

5. W zakończeniu wypracowania zestaw ze sobą przykłady, które wykorzystałeś do analizy i interpretacji tematu i wyciągnij wnioski końcowe. Odnieś je do tematu wypracowania, uzasadniając swoje przemyślenia, jakie nasunęły ci się podczas pisania.

Dobrze wiedzieć
Zapamiętaj!
1. Wypracowanie musi być wyraźnie podzielone na trzy części: wstęp, rozwinięcie, zakończenie.
2. Pisz na temat.
3. Opieraj się przede wszystkim na własnych przemyśleniach i spostrzeżeniach.


Najczęściej popełniane błędy


1. Wypracowanie jest chaotyczne, a każda część sprawia wrażenie oderwanej od pozostałych.
2. Autor wprowadza do wypracowania zbyteczne informacje, które nie są w żaden sposób powiązane z tematem.
3. Nieprzemyślane wypracowanie może być potwierdzeniem braku znajomości zagadnienia, dzieła, etc. – mając dowolny wybór, pisz o tym, co znasz.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Jak napisać dobry esej?
2  Podmiot – ten, wokół którego kręci się całe zdanie
3  Stylizacja językowa - definicja, przykłady, test