Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Wydarzenia historyczne
1309-1374 – niewola awiniońska papieży
1450 – wynalazek druku
1453 – upadek cesarstwa bizantyjskiego
1496 – rządy Wawrzyńca Wspaniałego we Florencji
1492- odkrycie Ameryki
1517 – występnie Marcina Lutra. Początek reformacji
1525 – hołd pruski
1534 – założenie zakonu jezuitów
1545 – 1563 – sobór trydencki. Początek kontrreformacji
1569 – unia lubelska
1572 – noc św. Bartłomieja
1572 – śmierć Zygmunta Augusta
1573 – pierwsza wolna elekcja

Literatura powszechna
ok. 1340-1364 – sonety do Laury – Petrarka
ok. 1348-1353 – Dekameron< – Boccaccio
1486 – Mowa o godności człowieka – Pico della Mirandola
1509 – Pochwała głupoty – Erazm z Rotterdamu
1516 – Orland szalony – Ariosto
1528 – Dworzanin – Baltazar Castiglione
1534 – 1564 – Gargantua i Pantagruel – Rabelais
1549 – grupa poetycka Plejada we Francji
1575 – Jerozolima wyzwolona – Tasso
1580 – Próby – M. Montaigne

Literatura polska
XV – XVI w. – poeci polsko-łacińscy (Hussowski, Krzycki)
1522 - Żywot Ezopa Fryga – Biernat z Lublina
1542 – Smutki – Klemens Janicki
1543 – Krótka rozprawa – Mikołaj Rej
1543 – O obrotach sfer niebieskich – Mikołaj Kopernik
1543 – O karze za mężobójstwo – Frycz Modrzewski
1566 – Dworzanin polski – Łukasz Górnicki
1568 – Zwierciadło – Mikołaj Rej
1578 – Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski
1579 – Psałterz Dawidów – J. Kochanowski
1579 – Żywoty świętych – Piotr Skarga
1580 – Treny – J. Kochanowski
1584 – Fraszki i śmierć J. Kochanowskiego
1586 – Pieśni – J. Kochanowski
1597 – Kazania sejmowe – P. Skarga
1599 – Biblia - Jakub WujekPolecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Kazanie o miłości ku ojczyźnie - streszczenie
2  Sonety do Laury - wiadomości wstępne
3  Rzeźba renesansu