Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Eugeniusz Oniegin - opracowanie

Utworem uważanym za najwybitniejsze dzieło Aleksandra Puszkina jest poemat dygresyjny Eugeniusz Oniegin, który powstawał aż – według obliczeń samego autora - przez 7 lat, 4 miesiące i 17 dni (od 1824 do 1831 roku). Pierwszy raz historia młodzieńca pochodzącego z biednej rodziny ziemiańskiej została opublikowana w 1824 roku (druk w 1833).

Poemat liczy 9 rozdziałów, jest napisany oryginalną 14-wersową strofą... więcej