Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Bajronizm

Bajronizm to zespół tendencji literackich, ideowych i obyczajowych ukształtowanych na bazie twórczości oraz legendy biograficznej wybitnego reprezentanta angielskiego romantyzmu, Georga G. Byrona. Poeta za sprawą swojego temperamentu, skomplikowanego życie osobistego, radykalizmu poglądów społeczno-politycznych (rewolucjonista popierający powstańców hiszpańskich, włoskich karbonariuszy, walczący w powstaniu Grecji przeciwko... więcej

Faustyzm

Faustyzm – nazwa pojęcia pochodzi od imienia tytułowego bohatera Fausta, arcydzielnego dramatu Johanna Wolfganga Goethego. Bohater faustowski to człowiek, dążący do pełni poznania, pragnący odkryć tajemnice istnienia świata i człowieka, buntujący się przeciwko wszelkim ograniczeniom stającym na drodze do odkrycia zagadek wszechświata. Bohater faustowski, by spełnić swoje ambicje poznawcze, jest gotowy nawet na zawarcie... więcejWerteryzm

Werteryzm – to model postawy bohatera literackiego, który pojawił się w literaturze europejskiej za sprawą powieści epistolarnej Johanna Wolfganga von Goethego pt. Cierpienia młodego Wertera (nazwa postawy pochodzi od imienia głównego bohatera) i został utrwalony w literaturze końca XVIII wieku i początkach XIX wieku.

Bohater werteryczny to: człowiek o wybujałej wyobraźni oraz nadwrażliwej uczuciowości;samotnik,... więcej

Tytanizm i prometeizm

Tytanizm i prometeizm określają postawę wzorowaną na Prometeuszu, tytanie, który wykradł bogom ogień i ofiarował go człowiekowi. Bohaterowie literaccy pierwszej połowy XIX wieku zwracają się przeciwko niebu, jednak nie po to by zająć miejsce bogów, lecz w imię pełnego człowieczeństwa. Prometeizm to również postawa etyczna polegająca na poświęceniu jednostki w imię dobra ogółu. W tym nurcie myślowym to Bóg jest często głównym... więcejWallenrodyzm

Wallenrodyzm - model postawy bohatera literackiego, mający swój początek w utworze Adama Mickiewicza pt. Konrad Wallenrod (1828). Pojęcie to odnosi się do człowieka, który, aby osiągnąć szlachetny cel (np. osiągnięcie niepodległości), posługuje się sposobami ocenianymi jako nieetyczne, moralnie naganne(np. podstęp i zdrada), niegodnymi bądź niehonorowymi, stojącymi w sprzeczności z wyznawanymi przez danego bohatera zasadami.... więcej