Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Ballada

Ballada (z włoskiego ballare – tańczyć) to gatunek literacki z pogranicza epiki, liryki oraz dramatu, silnie zakorzeniony w tradycji. Początków ballady należy upatrywać w epickich pieśniach ludowych o rodowodzie celtyckim, rozwijających się już od XII wieku (szczególnie silnie między XIII a XVI) na gruncie angielskim i szkockim. Ballada w wersji szkocko-angielskiej, czyli tzw. ballada szkocka, to przede wszystkim... więcej

Dramat romantyczny - charakterystyka i cechy

Dramat romantyczny narodził się z wymieszania liryki, epiki, tragedii i komedii przy dużym współudziale teatru szekspirowskiego i hiszpańskiego oraz różnorodnych form melodramatu.

Dramat romantyczny cechuje się swoistym rozmachem. Autorzy nie licząc się z możliwościami technicznymi teatrów tworzyli dramaty bardzo trudne bądź wręcz niemożliwe do wystawienia na scenie (tzw. dramaty niesceniczne). Spowodowało to, że wiele z nich... więcejPowieść poetycka

Powieść poetycka, romantyczny wariant poematu epickiego, określany tą nazwą od 2 połowy XIX wieku; współcześnie używano terminu „powieść”, który zgodnie z ówczesnym jego rozumieniem, oznaczać miał nie tylko fabularność, ale i autentyczność relacji, w przeciwieństwie do „literackiego” poematu.
(Marian Maciejewski, hasło: Powieść poetycka, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, pod red. J....
więcej

Sonet

Sonet nie jest gatunkiem stricte romantycznym, stanowi on formę wypowiedzi o tradycji renesansowej, szeroko stosowaną przez autorów wszystkich następnych epok. Gatunek ten ukształtował się w XIII wieku w poezji włoskiej (na Sycylii), prawdopodobnie na jego kształt miały wpływ gatunki poezji arabskiej i prowansalskiej. Początkowo sonet był mocno związany z włoską poezją ludową. W Polsce sonety pisali najpierw Jan Kochanowski oraz Mikołaj... więcejPoemat dygresyjny

Poemat dygresyjny to jeden z najważniejszych i najciekawszych gatunków stricte romantycznych. Nawiązywał on do tradycji poematów Ariosta (żartobliwa technika narracyjna), poematów heroikomicznych (elementy parodystyczne i satyryczne) oraz twórczości Sterna (swobodna kompozycja). W obrębie tej formy literackiej występują elementy wypowiedzi: epickiej,lirycznej,dyskursywnej.

Mamy więc po raz kolejny do czynienia... więcejCechy bohatera romantycznego

Werter, Giaur, Kordian, Konrad - to tylko kilka przykładów bohatera charakterystycznego dla literatury romantycznej. Mowa oczywiście o bohaterze romantycznym. Twórcy romantyczni stworzyli wzorzec postaci literackiej wymykającej się wszelkim ramom. Kim był i jakie były cechy bohatera romantycznego?

Cechy bohatera romantycznego
indywidualista i samotnik;idealista posiadający bogate życie duchowe;buntownik, gotowy... więcej