Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)

Uważał siebie za godnego następcę Kanta. Dorastał w bardzo ubogiej rodzinie. W dzieciństwie był pastuchem w łużyckiej wsi. Dzięki pomocy okolicznego bogacza dostał się do szkoły. Na studiach teologicznych, a także po ich ukończeniu, nie mógł znaleźć swojego miejsca. Dopiero lektura dzieł Kanta obudziła drzemiącego w nim filozofa. Dzięki swojemu mistrzowi Fichte otrzymał posadę dyrektora katedry filozofii na uniwersytecie... więcej

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854)

Wczesna dojrzałość, długie życie, praca na pięciu wszechnicach i w paru akademiach – to były losy Schellinga. Bystry i pomysłowy, ale zupełnie nie ścisły, nie posiadający metody naukowej, był na pół filozofem, a na pół poetą. Sam zresztą uważał filozofię za rzecz raczej natchnienia i geniuszu niż badania; było to stanowisko typowe dla romantyzmu i Schelling zasługuje bardziej niż ktokolwiek na miano filozofa...
więcejGeorg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) to twórca najpełniejszego systemu idealistycznego.

Hegel w ciągu życia zmienił radykalnie poglądy polityczne (za młodu był entuzjastą rewolucji francuskiej, później zaś stał się ideologiem pruskiej reakcji), natomiast nie zmieniał poglądów filozoficznych. Pierwotnie uważał się za jednomyślnego w rzeczach filozofii z Schellingiem, potem zerwał z nim i wystąpił z własnymi poglądami...
więcej