Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Dramat wierszem Fantazy został napisany przez Słowackiego w Paryżu w latach 1844-1845. Jednak wieszcz postanowił nie wydawać go za życia, co więcej dzieła tego nie dokończył. Po raz pierwszy Fantazy ukazał się w trzecim tomie Pism pośmiertnych, które opublikowano w 1866 roku we Lwowie. Jako autonomiczne dzieło utwór wydano rok później, nadano mu wówczas tytuł Nowa Dejanira.

Przyczyną, dla której Słowacki nie opublikował za życia tego dzieła był fakt, iż powstało ono jako poetycka zemsta na przyjacielu Zygmuncie Krasińskim. Autor Kordiana kochał się niegdyś bez pamięci w Joannie Bobrowej. Ta zamężna już wówczas kobieta była niegdyś zaślepiona wdziękami Krasińskiego. Pomimo tego, że już od kilku lat nie byli razem, to darzyła ona poetę tak wielkim uczuciem, że nie zwracała uwagi na zaloty Słowackiego. Wieszcz postanowił „zemścić się” na parze dawnych kochanków i umieścił ich w swoim utworze. Postać Fantazego wzorowana jest tak naprawdę na Krasińskim, a Idalii na Bobrowej.


Fantazy - bohaterowie, opracowanie

Główni bohaterowie Fantazego
Fantazy – tytułowy bohater dramatu to człowiek przybierający pozę wielkiego romantyka. Hrabia twierdzi, że jest poetą, chociaż nikt nie widział jego utworów. Jest on cyniczny, zakłamany, a przede wszystkim znudzony. W poszukiwaniu nowych wrażeń zamierzał odkupić od swoich sąsiadów (Respektów) ich piękną córkę za pół miliona. Przybył na Podole w poszukiwaniu nowych wrażeń,... więcej