Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Cechami, które spełnia każda tragedia antyczna, są:

1. Zachowanie zasady trzech jedności (miejsca, czasu i akcji) rzadko było ściśle spełniane przez tragedie i komedie starożytne. Najczęściej spełniają je tragedie Sofoklesa (Zobacz cechy tragedii antycznej w Antygonie i Królu Edypie), najrzadziej tragedie Ajschylosa.

Teatr grecki
Teatr grecki


2. Istotą akcji jest konflikt tragiczny; konflikt tragiczny polegał na z góry skazanej na porażkę walce człowieka z losem, na istnieniu dwóch równorzędnych racji, między którymi bohater musi wybierać, a każdy wybór jest zły.

3. Na scenie występują razem maksymalnie trzy osoby, wyłączając chór. Drugiego aktora do tragedii antycznej wprowadził Ajschylos, trzeciego - Sofokles.

4. Występowanie chóru. Chór stanowił ważny składnik antycznego teatru i dramatu. Początkowo był zbiorowym uczestnikiem dialogu, potem zaś wyrazicielem idei, zbiorowej mądrości. Pieśni wykonywane przez chór wnosiły ogólne refleksje, oddzielały poszczególne epizody. Pojawieniu się chóru towarzyszyła pieśń marszowa, parodos, zaś wyjściu – exodos.

5. Charakterystyczna budowa dramatu:
  • Prologos – wprowadzenie w akcję, wstępny dialog aktorów;
  • Parodos – wejście chóru na scenę;
  • Epeisodion – część akcji, epizod;
  • Stasimon – komentarz (pieśń) chóru;
  • Exodos – wyjście chóru.
6. Występowanie kategorii katharsis. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Arystotelesa w Poetyce. Odnosi się do przeżyć widza w obcowaniu z tragedią, która przez to, iż wzbudza litość i trwogę widza, dokonuje oczyszczenia uczuć. Arystoteles pisał, że
Litość wzbudza w nas nieszczęście człowieka niewinnego, trwogę natomiast nieszczęście człowieka podobnego do nas


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnijKulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Kultura starożytnego Rzymu
2  Literatura rzymska – przedstawiciele (Wergiliusz, Owidiusz, Cyceron i inni)
3  Okres naturalistycznyStreszczenia książek
Tagi: