Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
2. Zastanów się, kto będzie odbiorcą twojej recenzji. Od tego bowiem zależy forma, treść i dobór słownictwa, jakim będziesz się posługiwał, pisząc recenzję. Jeśli recenzja będzie dotyczyła przedmiotu, należącego do określonej dziedziny naukowej, będziesz musiał wykazać się znajomością specjalistycznej terminologii. Jeżeli twoim odbiorcą będzie zwykły czytelnik, możesz pisać językiem prostym i zrozumiałym dla każdego.

3. Postaraj się określić cel recenzji, na jakich elementach zamierzasz się skoncentrować. Jeśli twoja recenzja ma mieć charakter informacyjny, więcej uwagi będziesz musiał poświęcić części sprawozdawczej, skupiając się na przekazaniu informacji o przedmiocie recenzji. W przypadku recenzji nastawionej na analizę i ocenę dzieła, bardziej rozbudowana będzie część oceniająca i jej uzasadnienie.

4. We wstępie recenzji uwzględnij podstawowe informacje o dziele (autor, tytuł, wydawnictwo). Pobieżnie przedstaw główne wątki, lecz nie staraj się streszczać dzieła, zdradzając szczegóły akcji czy też zakończenie. Omów konstrukcję dzieła, jego artyzm, tematykę, kompozycję, język.

5. Przejdź do części oceniające dzieło. Możesz odnieść dzieło do innych o podobnej tematyce lub określić jego pozycję na tle dorobku twórczego autora. Zwróć uwagę na walory estetyczne dzieła, jego wartość poznawczą. Zastanów się, jakie emocje budzi w odbiorcy. Pamiętaj, że dobór kryteriów oceny dzieła zależy wyłącznie od ciebie, lecz nie możesz ograniczać oceny wyłącznie do własnych wniosków. Musi być ona obiektywna, więc konieczne jest skonfrontowanie twojego punktu widzenia z opinią krytyków i innych recenzentów, z którą możesz, lecz nie musisz się zgadzać.

6. W zakończeniu podsumuj swoją recenzję. Wskaż, dlaczego właśnie to dzieło stało się przedmiotem twojej recenzji, oceń je subiektywnie i uzasadnij swoją ocenę. Wyraź swą jednoznaczną opinię, czy i dlaczego dzieło zasługuje na uwagę innych odbiorców.

Dobrze wiedzieć
Swoje opinie zawsze musisz poprzeć konkretnymi i przemyślanymi argumentami.

Pisząc recenzję nie skupiaj się wyłącznie na własnych opiniach i ocenach. Posiłkuj się opiniami innych.

Wykaż się wiedzą o przedmiocie recenzji – aby coś oceniać, wypowiadać się na dany temat, musisz to znać. Przed napisaniem recenzji przeczytaj dane dzieło, obejrzyj film, wybierz się na spektakl teatralny.

Recenzja powinna być oryginalna i interesująca. Staraj się więc nie używać konwencjonalnych sformułowań, upodobniającym twoją recenzję do setek innych. Wykaż się kreatywnością i pomysłowością.
6. W zakończeniu podsumuj swoją recenzję. Wskaż, dlaczego właśnie to dzieło stało się przedmiotem twojej recenzji, oceń je subiektywnie i uzasadnij swoją ocenę. Wyraź swą jednoznaczną opinię, czy i dlaczego dzieło zasługuje na uwagę innych odbiorców.

Dobrze wiedzieć
Swoje opinie zawsze musisz poprzeć konkretnymi i przemyślanymi argumentami.

Pisząc recenzję nie skupiaj się wyłącznie na własnych opiniach i ocenach. Posiłkuj się opiniami innych.

Wykaż się wiedzą o przedmiocie recenzji – aby coś oceniać, wypowiadać się na dany temat, musisz to znać. Przed napisaniem recenzji przeczytaj dane dzieło, obejrzyj film, wybierz się na spektakl teatralny.

Recenzja powinna być oryginalna i interesująca. Staraj się więc nie używać konwencjonalnych sformułowań, upodobniającym twoją recenzję do setek innych. Wykaż się kreatywnością i pomysłowością.


Dwa najczęściej popełniane błędy


1. Recenzent nie ma odpowiedniej wiedzy o przedmiocie recenzji – nie wie, o czym pisze.

2.
Recenzent nie potrafi poprzeć swych opinii odpowiednimi argumentami.

strona:   - 1 -  - 2 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


dla: Kulturalna Polska klp.pl

  Dowiedz się więcej
1  Przydawka – część zdania, która określa rzeczowniki
2  Stylizacja językowa - definicja, przykłady, test
3  Alegoria - definicja, przykłady, testStreszczenia książek
Tagi: