Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Żeromski zawarł w Syzyfowych pracach wiele wspomnień ze swojego dzieciństwa. Oto elementy łączące Żeromskiego i Borowicza:
 • Gawronki rodzinna wieś Borowiczca jest odwzorowaniem rodzinnej wsi Żeromskiego – Ciekotek;
 • podobne przygotowania do gimnazjum - u nauczyciela Strachowskiego w Psarach (Żeromski) i u Wiechowskiego w Owczarach (Borowicz);
 • tęsknota za domem;
 • szczególna relacja z matką, a po jej śmierci wiara w duchową opiekę;
 • problemy z nauką języka rosyjskiego i arytmetyki;
 • nauka Borowicza w gimnazjum w Klerykowie i rusyfikacja polskiej młodzieży oddają sytuację Żeromskiego uczącego się w gimnazjum w Kielcach;
 • poszczególne stancje wspomniane w utworze odwzorowują miejsca pobytu pisarza (np. stancja u „Przepiórzycy” - stancja u Czaplickiej);
 • zebrania u kolegi pisarza - Bernarda Krzyżakiewicza przypominają tajne zebrania u Gontali w Starym Browarze;
 • opis wspólnej podróży Żeromskiego z matką na Zielone Świątki przypomina opis podróży Marcina i matki do Gawronek;
 • opowieść o śmierci powstańca – wspomnienie rzeczywistej historii;
 • przyjaciel Marcina Andrzej Radek, to odwzorowana postać Jana Machajskiego – bliskiego przyjaciela autora.
Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Syzyfowe prace - streszczenie szczegółowe
2  Losy Andrzeja Radka w punktach
3  Sztetter