Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Stosunek Marcina Borowicza do rodziców


Marcin bardzo kochał swoich rodziców. Silnie przeżył rozłąkę z nimi po wyjeździe do szkoły w Owczarach. Szanował rodziców, liczył się z ich zdaniem i był wdzięczny za swoje wychowanie.

Śmierć matki - Heleny spowodowała u Marcina „wielką i nieopisaną sierocą boleść”. Nawet wtedy zwierzał się jej jednak przez modlitwy.


Stosunek Marcina Borowicza do kolegów


Marcin w trakcie nauki w Owczarach nie potrafił odnaleźć się w grupie rówieśników. Jego samotność potęgował fakt, że nie mógł bawić się z innymi chłopcami ze wsi z uwagi na tzw. dobre wychowanie.

W klasie wstępnej gimnazjum w Klerykowie Marcin również czuł się samotny. Jedynym kolegą Marcina był Szwarc, z którym jednak często się bił, uważając słowa kolegi za obraźliwe.

W pierwszej klasie gimnazjum Marcin zaprzyjaźnił się z Wilczkiem. Chłopiec był zafascynowany nowym kolegą. Pod jego wpływem Borowicz zaczął wagarować i wymyślać różne sposoby na uniknięcie nauki.

W starszych klasach, jego grono przyjaciół było inspiracją do zmiany nastawienia do szkoły.
  • Wstawił się za wyśmiewanym kolegą – Andrzejem Radkiem.
  • Po wygłoszeniu Reduty Ordona, Bernard Zygier stał się jego autorytetem.
  • Dzięki przyjaciołom z grupy literatów poznał polską literaturę i odkrył manipulacje stosowane przez nauczycieli, aby zrusyfikować młodzież.


Stosunek Marcina Borowicza do nauczycieli


Marcin szanował swoich nauczycieli. Szacunek wynikał z wielkiego autorytetu, jaki mieli nauczyciele, ale także z lęku przed surową oceną i wpływem na dalszy los. W starszych klasach inspektor Zabielski stał się wręcz mistrzem i wzorem do naśladowania dla Borowicza.

Stosunek Marcina do nauczycieli zmienił po odkryciu manipulacji, które stosują, żeby zrusyfikować uczniów. Zaczął czuć złość i pogardę do nich, czego wyrazem było obrzucenie błotem rusycysty Majewskiego.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Syzyfowe prace - streszczenie
2  Szczegółowy plan wydarzeń
3  Geneza powieści